6. mai 2020 Mental Helse

Fontenehuset i Tromsø - en kilde til mestring og vekst

Selv om vi er “psyke” er vi også ganske friske, og vi feirer at det er et 10 år gammelt Fontenehus i Tromsø hvor det er mulig å være begge deler. *)

Tema, fontenehuset
Fontenehuset i Tromsø har adresse Skolegata 37. (Foto: Grethe Ettung)

Fontenehuset i Tromsø har adresse Skolegata 37 og ligger sentralt til med utsikt mot den majestetiske Tromsdalstinden. Huset er bygd i 1901, har fire etasjer og en hyggelig bakgård med drivhus og plass til langbord. I 2019 fylte Fontenehuset 10 år, og i jubileumsboka # Psyke samfunnsstemmer beskriver medlemmer og ansatte tilblivelsen av huset, og hvordan det oppleves i dag.

Et inkluderende og støttende miljø

- Medlemmene våre har sin historie og bakgrunn fra behandlingssystemet, men vi jobber med den friske siden av dem. Vi har fokus på hva en er god på, poengterer assisterende daglig leder, Anne Steigen.
Hun beskriver miljøet som åpent, inkluderende og støttende.
- Folk vil hverandre vel. Vi er dyktige på å inkludere, se hverandre og dra nytte av hverandres ressurser.
Det trengs ingen henvisning for å kunne bli en del av miljøet på Fontenehuset.
- Mange har hørt om huset vårt via venner og bekjente, eller de har fått det anbefalt via fastlegen og/eller NAV, eller de har lest om oss på sosiale medier.
De som besøker huset for første gang blir tatt med på en omvisning.
- Vi viser hva det er vi gjør på huset, og dersom personen tror at dette kan være noe for han/henne, lager vi en avtale. Vi spør om det er spesielle hensyn vi må ta, men ikke noe utover det. Vi er ikke opptatt av sykdom, og vi driver ingen form for behandling, påpeker Anne.

Tema, fontenehuset, mariann og anne, s 8 10
MARIANN OG ANNE: F.v. initiativtaker til Fontenehusets bokprosjekt, Mariann Mathisen, og assisterende daglig leder, Anne Steigen, har benket seg rundt bordet på Fontenehusets hyggelige kjøkken.
(Foto: Grethe Ettung)

Flat struktur

For tiden har Fontenehuset 230 medlemmer. Den største gruppen er fra 25 til 55 år, og antallet kvinner og menn er likt fordelt. I tillegg til medlemmene som har sitt daglige virke på huset, er det to sykepleierstudenter som er i praksis her. I løpet av mars kommer det i tillegg en vernepleierstudent, og til høsten kommer det to ergoterapistudenter fra Bristol, England.
- Vi har flat struktur, det vil si at medarbeidere og medlemmer jobber side om side for å løse oppgavene som er knyttet til driften av huset, opplyser Anne.
Arbeidsoppgavene kan variere fra dag til dag, og de fordeles på arbeidsmøtene klokken 09.00 og klokken 13.00. Her fordeles oppgaver som kjøkkendrift, omvisning med nye medlemmer, resepsjonsarbeid, administrasjon og det å holde fortauet fritt for snø. Medlemmer som kommer på jobb utenom arbeidsmøtene inkluderes i det som foregår.
- Vi har stor fleksibilitet i organiseringen her, noe som gjør dagene veldig varierte, og det setter alle stor pris på.

Tema, fontenehuset, espen og ann kristin, s 8 10
ESPEN OG ANN KRISTIN: På kjøkkenet er Espen i sitt ess, og Ann Kristin er ivrig medhjelper. De verdsetter begge to verdien av å være en del av et hyggelig og inkluderende arbeidsfellesskap. Espen har vært medlem av Fontenehuset i 1,5 måned og har tenkt å fortsette med det, mens Ann Kristin har vært litt til og fra.
(Foto: Grethe Ettung)

Tre enheter

Fontenehuset er organisert i tre enheter; drift, kjøkken og arbeid & studier.
Drift koordinerer den daglige driften av Fontenehuset, som resepsjonsarbeid, renhold, varelager, vedlikehold, HMS, internavisa og sosiale medier.
Kjøkkenet sørger for driften av kantina; matlaging, innkjøp, renhold, kassa-arbeid og IK-mat-systemet (enkel internkontroll).
Arbeid og studier har ansvar for kontakten med NAV, OA-plasser (overgangsarbeidsplasser) og samarbeidspartnere i det ordinære arbeidsmarkedet.
- Vi har et godt samarbeid med veiledere fra NAV, og i mars skal vi delta på en intern fagdag hvor vi skal fortelle om Fontenehuset og tilbudene her; som AFT (arbeidsforberedende trening). AFT er et arbeidsrettet tiltak i samarbeid med NAV, der deltakere søkes inn i den hensikt å komme ut i jobb eller studier. Det betyr ikke at du må være en del av NAV-systemet for å få støtte fra Fontenehuset til å komme i jobb eller starte med studier. Fontenehusets medlemmer og medarbeidere støtter alle som ønsker det med å nå side jobb- og studiemål,
opplyser Anne.
Fontenehuset har i dag flere deltidsstillinger i Tromsø by, med stillingsprosenter som varierer fra seks til 40 prosent, såkalte OA-jobber. Disse er ment for dem som har liten eller ingen arbeidserfaring, eller har vært utenfor arbeidslivet i lang tid. Fontenehuset tar seg av ansettelsesprosessen, deltar i opplæringen i arbeidet og er ansvarlig for å skaffe vikarer ved sykdom. Arbeidsgiver betaler lønn etter tariff og får motiverte arbeidstakere.
- Det varierer hvor tett vi jobber opp mot bedriftene. Er det arbeidstakere som for eksempel synes arbeidet kan bli vel stressende, tar vi kontakt slik at arbeidstaker får mer tid til å utføre dem.

Tema, fontenehuset, daniel, s 8   10

DANIEL: På studierommet sitter en engasjert Daniel foran PC´en. Han har vært medlem av Fontenehuset siden januar, og trekker fram det gode samholdet på huset som verdifullt. – Det setter jeg stor pris på, ikke minst har vi det veldig artig, sier han. (Foto: Grethe Ettung)

Oppussing og bokprosjekt

I og med at Fontenehuset er så gammelt, er det stadig nye oppussingsprosjekter på gang.
- Der er mye kompetanse på huset, og medlemmene våre er flinke til å ta tak. Det gjør noe med selvfølelsen når en bidrar til at arbeidsplassen blir et godt sted å være, konstaterer Anne.
Ellers skjer det ofte at medlemmer får idéer som settes ut i livet. Bokprosjektet er et eksempel på det.
- Jeg ønsket å starte et skrivekurs som et ledd i utprøving av arbeidsevne, forteller Mariann Mathisen.
Flere av husets medlemmer stilte seg positive til idéen. Dette var i januar 2019, og sammenfallet med Fontenehusets 10-årsjubileum ga Mariann nok en idé; å lage bok!
- Jeg ønsket å vise hvem vi er. Selv om vi er “psyke” er vi også ganske friske, og vi feirer at det er et 10 år gammelt Fontenehus i Tromsø hvor det er mulig å være begge deler, påpeker hun.
Det viste seg at det var flere som hadde en drøm om å skrive, alt fra små noveller til fagtekster, og slikt blir det bok av.
- I etterkant har vi arrangert litterær høstfest hvor noen av skribentene leste høyt fra boka og vi har hatt Bokbad.
Ellers er Fontenehuset aktive på sosiale medier som Facebook og Instagram, og de har en internavis som kommer ut ukentlig.

Bårstua og Garasjen

I 2014 kom det i løpet av kort tid mange nye medlemmer til Fontenehuset, og en stor del var unge mennesker som ønsket seg ut i arbeid, men som av ulike årsaker sto utenfor arbeidslivet. Dette bidro til at Fontenehuset fikk forhandlet fram en leiekontrakt med Tromsø kommune, og datterselskapet Bårstua AS ble stiftet.
Det lille, gule huset på Skansen; Bårstua kafé, brukes i dag til arrangementer som jobbfester, fødselsdagsfeiringer, lunsjselskaper og julebord. Medlemmene som jobber der får lønn og verdifull arbeidserfaring.
I 2018 fikk Bårstua AS anledning til å kjøpe ett av nabobyggene; Skansegata 4, som ble til Garasjen. Et unikt lokale som fungerer som verksted med vaktmestertjenester på dagtid og kulturlokale på kveldstid med konserter, foredrag, fortellerkvelder, filmvisninger, bok- og vinkvelder og enkelte private arrangementer.
- Bårstua og Garasjen har blitt veldig populære. Selskapet er stiftet som et sosialt entreprenørskap, og det er ingen eiere som tar ut profitt. Pengene vi får inn i tilknytning til de ulike arrangementene går inn i selskapet, noe som bidrar til at vi kan skape enda flere arbeidsplasser, konstaterer Anne.

Fritidsprogram

Fontenehuset har også et fritidsprogram utenom ordinær arbeidstid med ulike aktiviteter som bowling, ridning, svømming, fisketurer, kino og teater. I tillegg arrangeres søndagsmiddag og lønningskafé én gang i måneden.
- Middagene er populære, da er det medlemmer som står for tillagingen. Sist var det 25 stykker som fikk servert nydelig mat.
Via Stiftelsen Dam fikk Fontenehuset midler til å bygge et drivhus i bakgården hvor medlemmene kunne dyrke grønnsaker og blomster.
- Prosjektet gar mestringsfølelse, samhold og ny kunnskap til alle involverte, avslutter en fornøyd Anne Steigen.

*) Sitat hentet fra Fontenehusets jubileumsbok # Psyke samfunsstemmer

Flere saker fra Mental Helse