2. mar 2020 Mental Helse

Foreldresupport - et anonymt, døgnåpent og gratis tilbud

Foreldresupport er en egen landsdekkende supporttelefon og -chat for vordende og nybakte foreldre. Hver dag, hele døgnet vil telefonen og chatten være tilgjengelig for den som trenger hjelp, støtte eller veiledning i utfordrende situasjoner der gråt, lite søvn og mye stress kan true tryggheten.

Geir Jørgen Bekkevold åpner Foreldresupport. Prosjektleder Sigrid Øyen Mull og Daglig leder i Mental Helse Hjelpetelefonen Aslaug Timland Dale bivåner.
Leder i Stortingets helse- og sosialkomité, Geir Jørgen Bekkevold (KrF) klippet snoren for det nye tilbudet "Foreldresupport". Prosjektleder Sigrid Øyen Mull og Daglig leder i Mental Helse Hjelpetelefonen Aslaug Timland Dale til høyre i bildet.

Foreldresupport åpnet linjene 1. mars 2020 og har allerede etter ett døgns drift hatt flere henvendelser både på telefon og på chat.

Søndag åpnet leder av Helse og omsorgskomiteen Geir Jørgen Bekkevold (KrF) Foreldresupport:
- De fleste av oss som har barn har opplevd at barna ikke alltid er like sjarmerende når de skal legge seg om kvelden. Noen omsorgspersoner trenger hjelp! Dette er noe av det Mental Helse Hjelpetelefonen sammen med Stine Sofies Stiftelse skal starte – et arbeid for å hjelpe foreldre som trenger det når livet begynner å bli vanskelig.

Prosjektleder Sigrid Øyen Mull er svært fornøyd med responsen på det nye tilbudet:
- Alle vi har vært i kontakt med er entusiastiske til tilbudet. De som har eller har hatt småbarn kjenner seg fort igjen i den frustrasjonen som mangle på søvn, diverse bekymringer og opplevelsen av utilstrekkelighet fort kan skape i oss. «Hvor var dette tilbudet da minsten min hadde kolikk?» har vært en ganske vanlig respons smiler hun.

Positive tilbakemeldinger

Nyheten om oppstarten har blitt delt nærmere 3000 ganger på sosiale medier og tilbakemeldingene er udelt positive.

- Nå gjelder det bare å skape så mye blest som mulig om det nye tilbudet slik at flest mulig i målgruppen blir klar over oss og bruker oss flittig fremover- det er jo derfor vi er her! Om vi kan hjelpe noen mødre ut av en begynnende fødselsdepresjon, forhindre at en mor eller far rister litt hardt i barnet i ren frustrasjon og søvnmangel så har vi gjort nytten vår- det er målet vårt, understreker hun.

- Det de fleste vi var i kontakt med under arbeidet med Stine Sofies Stiftelses Foreldrepakke sa var at de savnet et tilbud hvor man kunne ringe når resten av verden sover. Nå har vi etter ett år intens jobbing fått det på plass- og det er en stor dag for både store og små, sier Tone Emilie Spinnangr fra Stine Sofies Stiftelse. Sammen med flere andre fagfolk fra blant annet Kripos, 1001 dager, helsesøster Solveig Ude, psykologspesialist Gro Vatne Brean har hun hatt ansvar for opplæring av veilederne som skal betjene Foreldresupport. Tone Emilie sitter også i Styringsgruppen til Foreldresupport og har hånden på rattet for Stine Sofies Stiftelsens rolle inn i prosjektet.

Målet med Foreldresupport

Målet er å gi gode strategier via telefon eller chat for å utøve en trygg og god omsorg selv om hverdagen kan være krevende. Hver dag, hele døgnet vil telefonen og chatten være tilgjengelig for den som trenger hjelp, støtte eller veiledning- eller bare noen å prate med om stort og smått.
Det å kunne ringe til/kontakte en fortrolig fremmed hele døgnet – særlig når tjenesteapparatet er stengt og nettverket sover – vil også i ytterste konsekvens kunne være med på å redusere risikoen for at barnet utsettes for vold eller blir vitne til vold.

Tilbudet kommer i gang etter at det ble bevilget midler over statsbudsjettet 2020 til et prøveprosjekt.

Litt om samarbeidet:

  • Foreldresupport er et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse Hjelpetelefonen og Stine Sofies Stiftelse og betjenes av 9 faste veiledere. Veilederne har lang veiledningserfaring og spesialopplæring innenfor relevante tema for småbarnsforeldre som gråt, søvn, amming og mat, strategier ved frustrasjon med mer.
  • Foreldresupport erstatter ingen offentlige tilbud, men skal være en supplering til det eksisterende tilbudet. Alle veilederne er spesialtrente i å trygge barnet og situasjonen, samt å kartlegge hvorvidt det kan være snakk om et sykt barn slik at legevakt er rett sted å henvende seg.
  • Tjenesten er anonym, men dersom veileder har mistanke om at en 3.person er i fare så vil politiet kontaktes og sporing iverksettes på lik linje med retningslinjene Hjelpetelefonen arbeider etter.

Flere saker fra Mental Helse