18. aug 2020 Mental Helse

Frivillige organisasjoner har fortsatt høyest tillit i befolkningen

Arendalsukas Tillitsbarometer for 2020 viser at befolkningens tillit til politiske institusjoner og andre samfunnsaktører øker.

Tillitsbarometeret 2020 353ce25a542466398adbe970d54e0941
Respons Analyse: Tillitsbarometeret 2020 for Arendalsuka.

Det er kun sosiale medier som fra før hadde lav tillit, som får mindre i den ferske undersøkelsen. Som i tidligere år er det frivillige organisasjoner som har høyest tillit i befolkningen.
- I vår har vi sett organisasjonens viktige bidrag i beredskapen, og i den offentlige debatten har organisasjoner tatt opp hvilke utfordringer og nye behov som har oppstått i deres målgrupper under pandemien, uttaler generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.
Med nedstengning og restriksjoner som koronasituasjonen har ført med seg har mange organisasjoner ikke kunnet drive på samme måte og med samme omfang som tidligere. Samtidig har det også blitt tydelig hvor viktig frivilligheten er for de oppgavene som skal løses i samfunnet og for hverdagen til folk der de bor.

Avlyste aktiviteter

- På grunn av koronapandemien har mange måttet avlyse sine aktiviteter eller ikke hatt muligheten til å kunne drive som før. Det har vært utfordrende, men vi har også sett mye kreativitet og vilje til å finne løsninger som gjør at organisasjonene fortsatt kan bidra i sine lokalsamfunn. At vi fortsatt nyter så høy, og økende tillit i befolkningen viser at innsatsen nytter og det er motiverende for videre arbeid, sier Stian Slotterøy Johnsen.
Tillitsbarometeret viser også at medlemskap i organisasjoner holder seg på samme nivå som i 2019.
- Tillitsbarometeret tyder også på at medlemskap i organisasjoner holder seg stabilt, selv om mange ikke har kunnet drive med det de pleier. Mange jobber hardt for å kunne bidra og organisasjonene er avhengige av at folk slutter opp, blant annet gjennom medlemskap. Vi håper alle fortsetter å være aktive i frivilligheten selv om vi fortsatt må samles på litt andre måter enn før, sier Slotterøy Johnsen.

Flere saker fra Mental Helse