30. nov 2021 Mental Helse

Frivillighetens år 2022

I Stortingsmelding nr.18, om Frivillighet, ble det bestemt at 2022 skulle være Frivillighetens år, etter forslag fra Frivillighet Norge.

Logo, nett

Det er første gang Norge markerer frivilligheten på denne måten. Det er Frivillighet Norge som har fått i oppdrag å planlegge og gjennomføre året.
I Statsbudsjettet for 2022 kom det fram at regjeringen vil bidra med 20 millioner.
- Dette er en svært god nyhet. Hver krone vil bidra til å øke deltakelsen i Norges viktigste lagarbeid: foreningslivet og de frivillige. Lokalt foreningsliv trenger et skikkelig løft for å unngå varige konsekvenser av pandemien, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, i en pressemelding.

Haakon, nett
BESKYTTER: Kronprins Haakon (Foto: Jørgen Gomnæs/Det kongelige hoff)

Kronprins Haakon blir beskytter

Kronprins Haakon har takket ja til å være kongelig beskytter av Frivillighetens år 2022.
- Det gir oss et ekstra løft. Det er et klart og tydelig signal til alle i frivilligheten om at deres bidrag og innsats er viktig og blir satt pris på, konstaterer Johnsen.
Det norske kongehuset har lange tradisjoner for å støtte og løfte fram den fantastiske frivillige innsatsen i Norge. Kronprinsen kjenner frivillig sektor godt og har i mange år vært en viktig støttespiller.

VÅR DAG-kampanjen

VÅR DAG-kampanjen igangsettes. Kampanjen skal gi organisasjonen mulighet til å vise frem sitt formål og sine aktiviteter.
Mental Helse har valgt torsdag 10.mars 2022 som VÅR DAG. Hovedmarkeringen sentralt vil være Mental Helse-konferansen.
Denne dagen kan lokal- og fylkeslagene bruke etter eget ønske. Det viktige er at lokalsamfunnene rundt om får kjennskap til vår organisasjon og aktivitetene som tilbys.
Sparebankstiftelsen DNB støtter VÅR DAG-kampanjen, og hele 5 millioner kroner skal fordeles til lokale arrangementer som skal foregå denne dagen. Maks søknadsbeløp per arrangement/markering er 25.000 kr. Søknad fylles ut på Søknadsportalen på Frivillighet Norge sine nettsider: frivillighetnorge.no

Stor nasjonal fest

Gjennom hele 2022 skal det feires. De over 100.000 lokale lag og foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere rundt om i Norge inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten.
Målet er å lage en stor, nasjonal fest hvor innsatsen som legges ned hver dag av medlemmer, deltakere, aktivister, givere, frivillige og støttespillere løftes fram. Over
4 millioner nordmenn deltar i frivilligheten. Mer enn tre av fire er medlem av minst én frivillig organisasjon og over halvparten er givere og støttespillere. Godt over 140.000 årsverk er summen av alle timene frivillige legger ned hver eneste dag gjennom et helt år i Norge. De frivillige skaper verdier for nærmere 80 milliarder kroner.

Flere saker fra Mental Helse