16. apr 2021 Mental Helse

Fysisk aktivitet - enkelt og effektivt

Koronaepidemi med restriksjoner og stengte dører er utfordrende, spesielt for sårbare grupper. Da gjelder det å tenke alternativt.

Munkvold nett
EFFEKTIV METODE: Harald Munkvold vet hva han skal gjøre, dersom tankene blir ekstra plagsomme. Går han en tur i naturen, forsvinner de vonde tankene. - Har jeg en god mestringsstrategi, blir plagene til å leve med. (Foto: Privat)

- Lukkes en dør, må vi åpne en annen. En gåtur, selv om den er kort, gir en umiddelbar effekt. Angst og depresjon avtar. Det er ikke mulig å tenke negativt når du er i fysisk aktivitet. All forskning viser at aktivitet har bedre og mer varig effekt enn psykofarmaka. Det mest effektive er løping, og det kan du gjøre hvor som helst. Men selv en kort spasertur gir resultater. Et medikament med samme effekt finnes ikke, hevder Harald Munkvold.

Redusert livskvalitet

Undersøkelsen Livskvalitet under koronaepidemien – foreløpige resultater fra Nordland og Agder, publisert av FHI i juni 2020, slår fast at folk flest opplever om lag samme livskvalitet som før epidemien, mens noen opplever at meningen med livet er noe redusert.
- Jeg vil tro at de som sliter med rus og psykiske vansker opplever at livskvalitet og mening er blitt veldig redusert. De er sårbare og i en mer risikabel situasjon enn andre. De tenker i større grad negativt. Derfor må vi hjelpe dem. Aktivitet er enda viktigere for denne gruppen enn for folk flest, sier Munkvold.
Å sitte alene og se i veggen oppleves ikke meningsfylt. Den negative spiralen settes i gang, negative tanker skaper nye negative tanker, alt blir meningsløst og uutholdelig. Har du et rusproblem kan du få et tilbakefall.
- Folk med rus- og psykiske vansker tenker katastrofe så det holder. Hypokonderlegen Ingvard Wilhelmsen har sagt at vi må overlate katastrofetenkningen til dem som er betalt for det. Han har rett. Mange bekymrer seg unødvendig. Vi må hjelpe dem å tenke som Wilhelmsen.
I februar 2020 gikk Munkvold av, etter 19 år som ruskoordinator ved Helse Førde. Før det var han fagsjef for fysisk trening ved Bergensklinikkene. Han liker det ekstreme; bak seg har han bortimot 200 maratonløp, minst 20 Birkebeinerrenn og mange lange sykkelritt. Slitasje i et kne har imidlertid satt en stopper for løpingen. Nå er det sykkel, ski, kajakk og natur som gjelder.

Uttrykksterapi

For mer enn 40 år siden var Munkvold styrer på en institusjon for rusmisbrukere i Finnmark.
– Jeg hadde selv alkoholproblemer. Som de fleste klarte jeg å skjule det i en kort periode. Da det ble synlig, fikk jeg tilbud om å si opp selv og få en god attest, eller få sparken.
Det samme skjedde på neste arbeidsplass. Da var rusmisbruket økende og inkluderte piller og illegale rusmidler. Det akselererte, og han mistet alt; jobb, hjem og familie. På 80-tallet var problemene så massive, at han i en periode var uteligger i Oslo.
- Kirkens Bymisjon tok vare på meg. De fikk meg etter hvert inn i uttrykksterapi, med dans, billedterapi og psykodrama; en behandlingsmetode som er beregnet på akademikere. Vi akademikere er flinke til å snakke, men med alternative behandlingsformer som dans og uttrykksterapi har vi ikke mulighet til å snakke oss bort.
Senere har han erfart at akademikere og terapeuter er de tyngste å behandle.
- Leger og psykologer er en høyt ansett yrkesgruppe. Sliter de med rus, er de flinke til å dekke over problemene. Det er også flaut å be kolleger om hjelp. Da jeg gikk av med pensjon tok flere tidligere kolleger i Bergen og Førde kontakt og ønsket hjelp. For nå trenger jeg ikke å skrive journal.

Mening, mestring og sammenheng

Tar du bort rusmidlene, må du gi livet et nytt og meningsfylt innhold. For Munkvold betyr det natur og trening.
- Jeg definerer rus som gode opplevelser i hverdagen. Når jeg underviser i fysisk aktivitet, sier jeg at det er som rus. Jeg kommer aldri til å slutte å ruse meg. Den dagen slutter jeg å leve, da er livet uinteressant. Men jeg ruser meg ikke på alkohol eller andre rusmidler.
I Aktivitetshåndboka publisert av Helsedirektoratet er trening anbefalt metode for 37 ulike diagnoser. Blant annet angst, depresjon, avhengighet, hjerte- og karsykdommer, diabetes, overvekt og muskel- og skjelettplager.
- Anbefalingen er den samme for alle diagnosesene. En kombinasjon av kondisjon-, styrke- og utholdenhetstrening.
Fysisk aktivitet styrker immunforsvaret og motvirker depresjon og angst. En minst like viktig effekt er opplevelse av livskvalitet og mestring.
- Et menneske som opplever mening, mestrer det meste.

Tema, munkvold, ut på tur s 12 13
VARIG EFFEKT: All forskning viser at aktivitet har bedre og mer varig effekt enn psykofarmaka. Det mest effektive er løping, og det kan du gjøre hvor som helst. Men selv en kort spasertur gir resultater, hevder Harald Munkvold.
(Foto: privat)

Gründer

- Min er erfaring er at det skal utrolig lite til. Men det nytter ikke å predike. Vi må gjøre som legen Ole Petter Hjelle, trene sammen med pasientene. Derfor startet vi Aktiv på dagtid i Helse Førde, forteller han.
Treningskontaktkonseptet ble utviklet av Munkvold og daværende kollega Atle Skrede i Helse Førde i 2001. En treningskontakt er en videreutvikling av støttekontaktordningen, med vekt på fysisk aktivitet og friluftsliv.
- Treningskontaktordningen er kjempeviktig, for å få folk i sving. En treningskontakt er en motivator. De som strever mangler ofte initiativ.
All forskning bekrefter at fysisk aktivitet er bedre enn psykofarmaka. Likevel skriver legene ut psykofarmaka.
- Strukturene er ikke godt nok utbygd. I tillegg har helsepersonell hatt for liten kunnskap om metoden. Heldigvis begynner fysisk aktivitet å få anerkjennelse og større plass i behandlingsapparatet.
Treningskontaktordningen er i dag et landsdekkende tilbud og finnes i de fleste kommuner. Konseptet er vellykket og skal videreutvikles. Men ordningen fungerer ulikt fra kommune til kommune. Et prosjekt i regi av A-larm og Blå Kors samarbeider nå om å ta patent på begrepet, slik at innholdet blir standardisert.

God mestringsstrategi

Den østeriske psykiateren Viktor Frankl som satt i konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig, gjorde en bemerkelsesverdig observasjon. Det var ikke de fysisk sterkeste som overlevde, men de som hadde en personlig visjon for framtiden, som opplevde mening og håp. Får livet mening og retning, kan man tåle det meste.
- Da jeg opplevde meningsløshet, ble jeg suicidal. Da livet fikk mening, mestring og sammenheng, ble jeg sterk. Min jobb som terapeut var primært å formidle håp. Opplever vi mening og håp, tåler vi mer.
Fysisk aktivitet er en enkel og banal metode. Det erfarer han ofte selv.
- Jeg har opplevd mye rundt mine egne rusproblemer og i rusmiljøet, opplevelser som vil følge meg hele livet. Det er ikke gode tanker. Men jeg vet hva jeg skal gjøre, dersom tankene blir ekstra plagsomme. Setter jeg meg på sykkelen eller går en tur i naturen, forsvinner de vonde tankene. Så lenge jeg har en god mestringsstrategi, er plagene til å leve med.

Flere saker fra Mental Helse