28. jun 2018 Mental Helse

Fysisk aktivitet og psykisk helse i et folkehelseperspektiv

Mental helse i Trøndelag har inngått et samarbeid med  Trondheim Maraton som arrangeres i Trondheimden 1. september. Samarbeidet innebærer en profilering av fysisk aktivitet og psykisk helse i et folkehelse perspektiv. 

Tr marat size large

Mental Helse, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) og Trondheim Maraton inviterer til: Gratis seminar i Statens Hus, Trondheim, 31. august 2018!

Fysisk og psykisk helse er et felles ansvar! Bli med og skap gode inkluderende lokalsamfunn ved Å GÅ 5 km!

Mål: Vi ønsker at flest mulig av Mental Helses medlemmer samt personer som har en psykisk helseutfordring, fagfolk og pårørende, deltar lørdag 1. september ved å gå sammen!

Meld deg på Trondheim Maraton  HER- Logg inn med bedriftskode: CIYPUE

Fysisk aktivitet og psykisk helse i et folkehelseperspektiv

Mental Helse i TrøndelagNAPHA –Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeidog Trondheim Maratoninviterer til et gratis seminar om fysisk aktivitet og psykisk helse 31.august 2018!

Mental helse i Trøndelag har inngått et samarbeid med  Trondheim Maratonsom arrangeres i Trondheimden 1. september. Samarbeidet innebærer en profilering av fysisk aktivitet og psykisk helse i et folkehelse perspektiv.   • Psykiske lidelser er viktige årsaker til helsetap i Norge. 
  • Psykiske lidelser var hoveddiagnosen for omlag en tredjedel (36,8 prosent) av dem som fikk innvilget uføretrygd i 2014.
  • Psykiske lidelser er forbundet med økt risiko for fysiske lidelser og tidlig død, og har en forventet levetid omkring 15- 20 år kortere enn for befolkningen for øvrig. 
  • Nesten 60 % av overdødeligheten kan tilskrives somatiske sykdommer med stort potensial for forebygging. ( Folkehelserapporten 2018)

Målsettingen er at flest mulig av Mental Helses medlemmer, samt personer som har en psykisk helseutfordring, pårørende og fagfolk som jobber innenfor rus- og psykiske helsetjenester i kommunene, går sammen 5 km.

Vi håper fagfolk fra rus- og psykiske helsetjenester både i kommunene og i spesialisthelsetjenestene og pårørende kommer. Dere er sentrale nøkkelpersoner for å sette i gang systematisk tilrettelegging og implementering av fysisk aktivitet som en behandlingstilnærming med recovery perspektiv. 

Det handler om å legge til rette for gode fellesskap, også for utsatte grupper som vanligvis ikke deltar på slike arrangement, eller andre fysiske aktiviteter.  

Vi håper du deler dette med alle du tror kan ha inspirasjon, glede og nytte av dette. 

Det ligger an til en stor mobilisering og vi ønsker å bygge et bredest mulig samarbeid med ulike instanser som ser dette som et viktig satsningsområde.

Å GÅ 5 km 1.september i Trondheim Maratonløp kan være et mål som motiverer i seg selv for den enkelte deltaker, uansett om du er ung, gammel, utrent, veltrent, eller sliter med ulike plager. 

Alle deltakerne får ei trøye og medalje. Ved påmelding før 1. august får du navn på trøya. 

Det kommer garantert til å gi deg glede, aktivitet og fellesskap! 

WHO sin nye handlingsplan og deres slagord: «Let’s Be Active:  - Everyone, Everywhere, Everyday.» 

Velkommen til et seminar om fysisk aktivitet og psykisk helse i et folkehelse perspektiv

 

31. august 2018, kl. 11.30 – 16.30 på Auditoriet, Statens Hus, Prinsens gate 1, 7013 Trondheim. Se  plassering på kartet

Arrangører: Mental Helse, NAPHA og Trondheim Maraton

 

11.30 Registrering/ kaffe
 

12.00

 
 

Åpning!
Morten Rasch Eliassen, prosjektleder Trondheim Maraton

 
12.15 Inkludering og samarbeid for å fremme fysisk aktivitet 

Leder av Mental helse Sør-Trøndelag Karl Johan Johansen

 
12.30 Fysisk trening som behandling av psykiske helseutfordringer

Mathias F. Brobakken, Exercise Physiologist PhD Student at the Department of Mental Health, Faculty of Medicine and Health Sciences NTNU

 
13.00 Pause
 

13.15
 

Hvordan kan fysisk aktivitet påvirke egen helse og livskvalitet?

Michelle Eilertsen deler sin erfaring

 
13.30 Motivasjon og fysisk aktivitet for personer med psykiske helseutfordringer. Hvordan kan fagfolk bli gode til å motivere og få i gang fysisk aktivitet?

Anders Farholm, forsker ved Norges idrettshøgskole

 
14.15 Pause
 

14.30
 

Fysisk aktivitet og psykisk helse i et folkehelse perspektiv?  

v/Astrid Sletteng Rønning, v/ Friskliv og mestring

 

 
15.00 Pause
 

15.15
 

«Den gode hjertebanken», bruk av trening i behandling.

v/Werner Fredriksen,  Seniorrådgiver inkluderende arbeidslivTrening i behandlingenHverdagsgledeRådet for psykisk helse

 
15.45 – 

16.00
Oppsummering og avslutning 

Karl Johan Johansen og Solrun E. Steffensen, faglig rådgiver NAPHA
   

 

DØRSTOKKMILA? Ønsker du å komme i gang med gåturer sammen med andre for å forberede deg? 

Ta kontakt med: 

Flere saker fra Mental Helse