6. des 2017 Mental Helse

Gratulerer med Næringslivets frivillighetspris ...

… til Mental Helse Ungdom og deres samarbeid med Kicks.

Virke size large

Næringslivets frivillighetspris 2017 gikk til: Arbeidstrening for unge jenter med dårlig psykisk helse – et samarbeid mellom Mental Helse Ungdom og Kicks.

Prisvinneren er et prøveprosjekt som gir praksisplasser til unge jenter som sliter med dårlig psykisk helse. Til nå har rundt 20 unge jenter fått praksisplass i syv av Kicks butikker gjennom prosjektet, og det legges nå planer for å ekspandere til flere butikker og med flere deltakere.

Prisen ble delt ut av administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen og generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. På bildet ser vi f.v: generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, daglig leder i Mental Helse Ungdom AS, Kristian Kise Haugland, representant fra Kicks og generalsekretær i MHU, Adrian Tollefsen og administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen. 

Juryen omtalte vinnerne slik: Vinnerne har utviklet et tett og nært samarbeid. De har funnet sammen for å gjøre noe for storsamfunnet så vel som for enkeltpersoner. Et samarbeid som gir verdier for alle som deltar i prosjektet. Et eksempel som inspirerer og rører, de er med på å fylle hull i og supplerer velferdsstaten. Vinneren endrer livet til de som deltar. De skaper ny kunnskap og nye metoder for å sikre et arbeidsliv som inkluderer alle.

Les mer her 

Flere saker fra Mental Helse