24. jan 2018 Mental Helse

Har du innspill til prioriteringsutvalget ...

… gjeldende kommunal helse- og omsorgstjeneste og tannhelsetjeneste?

Blankholm1 size large

Blankholmutvalget skal levere sin utredning om prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste og tannhelsetjenesten til Helse- og omsorgsdepartementet innen 31.12.2018. Utvalget er åpne for innspill fra organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner.

På nettsiden www.blankholmutvalget.no  er det mulig å sende innspill til utvalget underveis i arbeidet – både for enkeltpersoner og virksomheter/organisasjoner. Innspillene blir publisert på nettsiden og legges frem for utvalget på møtene fremover. 

Prioriteringsutvalget har 15 medlemmer og ledes av Aud Blankholm, derav navnet Blankholmutvalget. 

Utvalgets arbeid skal bidra til mer kunnskap og åpenhet om prioritering i helse- og omsorgstjenesten, og de skal foreslå mulige prinsipper for prioritering.

Flere saker fra Mental Helse