26. okt 2021 Mental Helse

Høring i Arbeids- og sosialkomiteen - Statsbudsjett 2022

Mental Helse deltok i dag på høring i arbeids- og sosialkomiteen om statsbudsjettet 2022. Landsleder Jill Arild tok opp psykisk helse i arbeidslivet, økning i sykefravær, AAP og uføre som følge av psykiske helseutfordringer.

Jill arild stortinget 12.okt.2021

Dette statsbudsjettet er lagt frem av den avgåtte Solberg-regjeringen. Vi er veldig spent på tilleggsproposisjonen fra Støre-regjeringen og komiteens videre arbeid med satsingen på psykisk helse i arbeidslivet.

I fjor utgjorde andelen personer med psykisk helseutfordringer nesten halvparten av alle på AAP. Særlig er vi i Mental Helse bekymret over at 70% av unge på AAP har psykiske helseutfordringer. Og mange av disse kommer ikke ut i arbeidslivet.

Det finnes for få tiltak rettet mot de som har lette eller milde psykiske plager. Disse utgjør størst andel av AAP-mottakere og uføre. Det er lite forskning på området og fagpersonene er usikre på hva som fungerer best. En kort pause fra jobb? eller gradert sykemelding? Ingen vet helt sikkert.

Sykefravær og psykisk helse

Ifølge en norsk studie er halvparten av sykemeldte for psykiske helseutfordringer utenfor et behandlingsforløp. Altså de får ikke behandling for det de er sykemeldt for. Vi i Mental Helse vil løfte frem behovet for bedre samhandling mellom tjenestene. Man må få tilbud om behandling og behandling kan fint kombineres med arbeid med tilpasset tilrettelegging.

Hvordan tilrettelegger man for depresjon og angst? Gjelder universell utforming også for psykisk helse? En heve-senkepult hjelper ikke mot psykiske helseutfordringer.

- Det må stilles krav til arbeidsgiver
- Det må forskes mer
- Det må stilles større krav til tilrettelegging og inkludering
- Man trenger ikke være erklært «frisk» for å jobbe
- Arbeid og behandling kan og bør foregå samtidig
- AAP-ordningen må utvides for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan fullføre utdanningstiltak på normert tid.

Sosialhjelp

Mennesker som har fått redusert eller tapt inntekt eller arbeidsevne, må sikres tilstrekkelig økonomisk støtte fra det offentlige. En stabil inntekt er en av forutsetningene for god psykisk helse. Å være avhengig av hjelp fra det offentlige er i seg selv en psykisk påkjenning. Sosialhjelp er en svært usikker og uforutsigbar ordning. Det må jobbes for at ingen lever av sosialhjelp i mer enn to måneder. Det er et stort behov for mer samhandling mellom arbeidslivet og de ulike helsetjenestene. Samtidig må man tenke mer helhetlig rundt psykisk helse. Mental Helse ønsker dere lykke til med arbeidet!

Flere saker fra Mental Helse