19. nov 2021 Mental Helse

Psykisk helse: fungerer lavterskeltilbud?

Høring om ungdom og psykisk helse på Stortinget 22.november 2021 kl. 11.00 – 13.00.

Stortinget

Forebyggende lavterskeltilbud har blitt et sentralt element i arbeidet med unge og deres psykiske helse. Erfaringene, både nasjonalt og internasjonalt, underbygger at den fysiske samtalen ikke kan erstattes av andre løsninger med tilsvarende effekt. Under høringen møter vi aktører som viser vei, som ser at forebyggende tiltak er veien å gå både for den personen det gjelder spesielt og for samfunnet generelt. Dette gjelder både helseeffekten og samfunnsøkonomien.

Tidspunkt:
Mandag 22.november kl. 11.00 – 13.00.

Påmelding:
Samtlige deltakere må være forhåndsregistrert.
Det er et begrenset antall deltakere og bindende påmelding.
Påmelding sendes til postmottak.moterom@stortinget.no, eller ved kontakt til 23312800.
Oppgi ditt navn samt dato og tittel på seminaret ved påmelding.
Oppmøte skjer senest 10.30 i Prinsens gate 26.
Legitimasjon må vises ved fremmøte.

Program:
11.00 – Velkommen v/ Senterpartiet
11.05 – Ringvirkningene av Headspace satsningen i Danmark v/leder for Det Sociale Netværk, Poul Nyrup Rasmussen.
11.35 – GRAB Tromsø – Norges laveste lavterskeltilbud v/prosjektleder Folkehelseprosjektet i Tromsø kommune, Arja Mubanga-Bjørn.
11.55 – Beinstrekk
12.00 – Hvordan vil den nye Regjeringen gjennomføre den varslede satsningen på ungdom og psykisk helse? v/helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol.
12.20 – Hvem plukker opp hansken?
12.40 – Spørsmålsrunde – oppsummering
13.00 – Takk for fremmøtet! v/ Arbeiderpartiet.

NB. Vi tar forbehold om at det kan forekomme enkelte endringer i programmet.

Flere saker fra Mental Helse