4. apr 2011 Mental Helse

Hvordan er tilbudene innen det psykiske helsefeltet lokalt?

Mental Helse er en organisasjon som har som mål å drive påvirkningsarbeid for å ivareta og forbedre det psykiske helsearbeidet. Som landsdekkende organisasjon har vi en unik mulighet til å få en helhetlig oversikt over det psykiske helsearbeidet i hele landet. I den forbindelse har det blitt sendt ut en spørreundersøkelse til alle lokallagene og fylkeslagene som skal kartlegge tilbudene til det psykiske helsearbeidet i kommunene.

Dreamstime 6961872 size large

2011 skal det avholdes kommune – og fylkestingsvalg i Norge. Mental Helse ønsker å utfordre partiene og politikerne på saker Mental Helse mener er viktige, deriblant det psykiske helsearbeidet i kommunene. Svarene som kommer inn fra spørreundersøkelsen vil derfor være med å danne et grunnlag for utformingen av valgkampmateriell som sendes ut til hele organisasjonen i forkant av valget.

Spørreundersøkelsen er et viktig ledd i organisasjonens satsing for å jobbe for at psykiske helsetjenester kvalitetssikres gjennom brukernes erfaringskompetanse. Man ønsker at lokallagene skal svare på om de har registrert en endring i det samlede tilbudet til psykisk helsearbeid i de kommunene lokallaget dekker. Her skal man komme med dokumenterte eksempler på utvidede tilbud eller kutt.  

Dette er det viktigste spørsmålet, men lagene blir også bedt om å svare på spørsmål om blant annet dagtilbud, tilbud om støttekontakt, informasjon og oppfølging av rettigheter til Individuell plan, økonomisk støtte og muligheter for deltakelse i arbeidslivet. Vel så viktig er innspill fra hva lokal- og fylkeslagene mener ville vært den beste satsingen innen psykisk helsearbeid i kommunen, og hvordan mulighetene er for brukermedvirkning.  

Svarfrist for undersøkelsen er satt til 1.mai 2011.

Flere saker fra Mental Helse