9. okt 2020 Mental Helse

Hvorfor ikke spørre? Hvor er motsetningen?

Professor ved Universitetet i Oslo Jan Ivar Røssberg og psykolog ved Nidaros St. Olavs hospital Joar Øveraas Halvorsen bruker tid og spalteplass i Aftenposten for å uttrykke sin misnøye med satsingen på behandlingstilbudet innen psykisk helse. Mental Helse er helt enige i at det investeres for lite på psykisk helse. De bommer derimot helt når de angriper Mental Helse sitt arbeid med Verdensdagen for psykisk helse.

Vdph logo liggende cmyk

Årets tema «Spør mer» gir uendelige muligheter til å snakke om psykisk helse. Sammen med det internasjonale temaet «Mental Helse for alle» så bør det danne et godt grunnlag for leger, professorer og andre fagfolk, til å tromme sammen et seminar eller et opprop til politikere om hvorfor de ikke satser på behandling. Mental Helse er helt enige med spesialistene om at det må satses mer på psykisk helsevern. Det har vi sagt klart ifra om i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 og i forbindelse med handlingsplanen for forebygging av selvmord.

Vi sier ja takk begge deler. Forebygging og satsing på psykisk helsevern. Det er her Verdensdagen for psykisk helse har sitt mulighetsrom. Vi må ikke glemme at det jobbes godt og mye med psykisk helse andre steder enn i spesialisthelsetjenesten. Blant annet i idretten, bedrifter, frivillige organisasjoner, skoler, barnehager, studenthjem, kirker og innenfor kulturlivet.

Hver dag, gjennom hele året gjør disse miljøene sitt beste for å bidra til at barn og unge, voksne og gamle, syke eller ikke syke, skal ha en god hverdag. De gjør et svært viktig fotarbeid der ute. De gjør det på sin måte, tilpasset til sin målgruppe.

Mental Helse er stolte over at vi har mobilisert stadig flere til å sette psykisk helse på dagsorden i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. I år vil det være rekordmange arrangementer med over 2200 markeringer i kampanjeperioden.

Både Universitetet i Oslo og Nidaros St. Olavs hospital har hatt store markeringer for sine studenter de siste årene, der de gir informasjon til studentene om verktøy og hjelpeapparat. Vi håper at spesialistene som har brukt tid på å skrive innlegg til Aftenposten også har bidratt med tid og kompetanse for å gjøre disse markeringene gode for sine studenter. Så inviterer vi til samarbeid med Mental Helse for å få politikerne til å satse mer på psykisk helse; for flere midler til forskning, for flere sengeplasser innenfor psykisk helsevern, for at pasienter skal få den behandlingen de har behov for. Vi ser frem til det.

Kristin og le hang

Le Hang Duong, Nasjonal kampanjeleder Verdensdagen for psykisk helse
Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef i Mental Helse

Flere saker fra Mental Helse