30. apr 2021 Mental Helse

Intet nytt fra Kjøs-utvalget

Mental Helse mener at Kjøs-utvalgets rapport som ble presentert for statsminister Erna Solberg i dag ikke kommer med noe nytt. Forslagene som er listet opp har Mental Helse fremmet og foreslått i mange ulike sammenhenger, både til statsbudsjettet og i møter med ulike politiske partier.

Jill arild stortinget

- Vi forstår ikke helt hvorfor dette ekspertutvalget ble satt ned, sier landsleder i Mental Helse Jill Arild. Regjeringen kunne bare tatt en telefon til oss, så kunne vi gitt dem disse forslagene.

De langsiktige konsekvensene av pandemien vet vi lite om, så landslederen blir provosert av at Peder Kjøs, leder av regjeringens ekspertutvalg bagatelliserer redusert livskvalitet, som mange har opplevd det siste året.

- Redusert livskvalitet er ikke psykisk uhelse, men det kan føre til psykiske helseutfordringer, slår Jill Arild fast. Vi må sørge for at de som opplever dette blir tatt på alvor og sørge for at vi ikke får en økning av psykisk uhelse som en følge av pandemi og smittevernsregler.

Mental Helse er også litt i stuss over at utvalget ønsker en ny kampanje for psykisk folkehelse, uten å nevne at vi faktisk har “Verdensdagen for psykisk helse” – en stor kampanje som drives året rundt, men hvor de største aktivitetene finner sted rundt 10. oktober. En kampanje som er finansiert av Helsedirektoratet og som driftes av Mental Helse.

- Det kan virke som om de har glemt denne kampanjen, i og med at den ikke nevnes, men ved å styrke den kampanjen kan vi bygge videre på det gode arbeidet som er gjort gjennom 20 år, understreker Jill Arild. I fjor hadde Verdensdagen for psykisk helse 2200 markeringer og arrangementer over hele landet.

Mental Helse advarte mot de psykiske belastningene som pandemien og tiltakene ville påføre befolkningen allerede i mars i fjor. Pandemien har synliggjort utfordringene som har vært i psykisk helsevern over lang tid. Folk får ikke den hjelpen de har behov for.

- Vi ønsker en satsing på lavterskeltilbud uten henvising fra lege, at folk skal få hjelp der de bor, uten å havne i køen til spesialisthelsetjenesten. Derfor er vi glade for at utvalget trekker frem en satsing på Rask Psykisk Helsehjelp som også vi har foreslått, sier Jill Arild.

Pandemien har gjort at flere har fått mer alvorlige problemer, men når tilbudet ikke har vært godt nok så sprenger det den ordinære kapasiteten. Dette ser vi i flere DPS, BUP og sentre for spiseforstyrrelser. Flere av disse har store kapasitetsproblemer.

Flere blir avvist: I 2020 ble 23 prosent av henvendelser til psykisk helsevern avvist. Totalt 138.449 barn, unge og voksne ble henvist i fjor. Av disse fikk 31.840 ikke hjelp i spesialisthelsetjenesten.

- Mental Helses egen medlemsundersøkelse viser at nesten 50 % har opplevd utsatte eller avlyste avtaler om behandling under pandemien. Dette er høye tall, og viser at konsekvensene er mer alvorlig enn det som beskrives i Kjøs-utvalgets rapport, sier Jill Arild.

Nå gjenstår det å se om regjeringens vilje til å satse på psykisk helse er tilstede etter at denne rapporten er lagt frem.

- Vi hører løftene om at det kommer tiltak i revidert statsbudsjett, men vi har blitt skuffet mange ganger før. Tiden er nå inne for konkret handling. Festtalene for psykisk helse har vært mange, og de har vi fått nok av, avslutter landsleder Jill Arild.

Fakta
Hjelpetjenestene (Mental Helse Hjelpetelefonen, Foreldresupport, Studenttelefonen, sidetmedord.no) våre har hatt en svært stor økning i henvendelser. På chatten har vi opplevd en femdobling av henvendelsene fra 2019 til 2020. Mange har mer alvorlige utfordringer enn tidligere og samtaler om selvmord har økt. Stadig flere av de som ringer om selvmordstanker er yngre og vi har barn helt nede i 9-års alderen som har vært i kontakt med oss.

Mental Helse mener at:
• Rask Psykisk Helsehjelp må på plass i alle kommuner
YAM (selvmordsforebyggende program) er et tilbud som alle skoleungdommer må få tilbud om
• en ny Opptrappingsplan for psykisk helsevern må på plass
• vi trenger en krisepakke for å håndtere den umiddelbare pågangen
• satse på forebygging for å hindre langvarige konsekvenser
• de eksisterende tilbudene må styrkes betraktelig
• dårlig livskvalitet kan føre til psykisk uhelse

Kontakt:
Jill Arild, landsleder i Mental Helse, tlf 412 30 614
Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef, tlf 975 23 111

Flere saker fra Mental Helse