12. aug 2020 Mental Helse

Isolasjon og angst

Som følge av Covid-19 ble det innført strenge restriksjoner fra 12. mars. Aktivitetstilbudene opphørte, og en rekke arenaer for sosialt samvær ble stengt over hele landet. For mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus, kan det få alvorlige konsekvenser.

Isolasjon
Koronaviruset har ført til at mange i større eller mindre grad lever isolert. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

I Stavanger har A-larm, Fontenehuset og Mental Helse stått på for sine medlemmer.
- For noen av dem som nylig er blitt rusfrie, har nok veien tilbake til rus vært kort. Jeg er helt sikker på at flere har hatt tilbakefall i denne perioden, sier regionleder Silje Gundersen i A-larm Rogaland Hordaland.
Hun er mest bekymret for dem som ruser seg aktivt, og som i tillegg har psykiske vansker.
- Vi har sett at de som er stabile har klart å ta i bruk noen verktøy. Det ser ut til at de klarer seg gjennom denne tøffe tiden, sier hun.
Ansatte og frivillige i A-larm har stilt opp og levert ut mat til folk som er i karantene eller har dårlig råd. Gruppelederne har hatt kontakt på telefon med sine medlemmer, og det er opprettet en egen Facebook-gruppe.
- Flere av A-larms lavterskelgrupper har gått som normalt. De blir gjennomført som videochat på Messenger.

Representerer håp og styrke

- Vi forsøker å tilpasse oss. Når været tillater det, møtes noen av gruppene i hagen. Kommer det flere enn fem, deles gruppene i to. Det gjelder også for turgruppen. Vi holder avstand og følger generelle retningslinjer for å unngå smitte, forteller Gundersen.
I kvinnegruppa er det flere som har sagt at isolasjon er som å sette et forstørrelsesglass på alt. Sosial angst og følelsen av å være på utsiden av samfunnet forsterkes.
- Vi merker at mange synes det er tøft. For noen er møtene her hos oss det eneste de har. Vi har atter en gang sett hvor viktige vi er. Vi representerer håp og styrke.
Hun håper vi alle vil huske denne tiden, og ikke ta alt som en selvfølge når krisen er over.

Åpne dører

Fontenehuset i Stavanger er et arbeidsorientert klubbhus for mennesker med psykiske helseutfordringer. Medlemstallet på om lag 200 er stadig økende. Da de strenge restriksjonene ble innført, la Fontenehuset til rette for gode alternativer.
- Vi kunne ikke stenge totalt. Det gjør noe med den psykiske helsen å vite at det er åpent. Den første uken arrangerte vi turer. Så åpnet vi opp for at det kunne være maks fem personer i hvert rom. Kom det flere, laget vi turgrupper, forteller daglig leder Nina Galta.
Alle forholdsregler ble fulgt; med to meters avstand og hyppig håndvask. Fontenehuset holder nå åpent fire timer fire dager i uken. Medlemmer blir kontaktet på telefon, og det legges fortløpende ut informasjon på Facebook.
- Vi har også lagt ut forslag til aktiviteter, hjernetrim og quiz. Selv om mange er bekymret, har det gått overraskende bra. De fleste er ved godt mot, sier Galta.

En utfordrende tid

Anbjørg Hellestræ i Mental Helse Stavanger er opptatt av sikkerhet. I denne perioden kan isolasjon og angst forsterkes og føre til at terskelen for å be om både fysisk og psykisk hjelp blir høyere.
- Det er viktig at de som trenger det blir fanget opp, godt møtt, og at de får riktig hjelp.
Hun tenker likevel at mange av dem som har hatt psykiske utfordringer i lengre tid, kanskje ikke opplever det så ille.
- Noen er vant til isolasjon, noen synes det er godt å slippe krav fra samfunnet, mens andre savner rutiner. Det er interessant at det nå har kommet nye kreative og gode tjenester.
Hun legger fortløpende ut informasjon på Facebook: om det som skjer på sykehuset, og hvor det er mulig å få hjelp. Det vises til Mental Helse sin døgnåpne hjelpetelefon, og andre instanser. Quiz, konserter og andre kulturelle innslag er det også blitt.
- Jeg synes det er flott at Fontenehuset har holdt åpent hele tiden. Kulturaktiviteten, som har et samarbeid med Mental Helse, ble som de fleste kommunale tilbud stengt. Men mange har godt samhold og følger ekstra godt med på hvordan andre har det. Spesielt de man vet er alene. Kulturaktiviteten tilbyr også samtaler, forteller Hellestræ.
I påsken forsøkte hun å kontakte akuttambulant team, på vegne av en som var dårlig. Da fikk hun vite at de hadde helt stengt deler av påsken.
- Det var spesielt at de ikke kunne bistå på telefon i denne ekstraordinære tiden. Det medfører ikke smittefare. Det har også vært få innleggelser, slik at ressurser kunne vært satt av til telefontjenesten for å forebygge og fange opp dem som er ekstra utsatte.
Kulturaktiviteten åpnet opp for fellesturer to ganger i uken i slutten av april. Det er mange glad for.
- Nå er det ekstra viktig at vi alle har øynene åpne for hverandre, sier hun.

Flere saker fra Mental Helse