18. nov 2022 Mental Helse

Jill Arilds åpningstale til Mental Helses landsmøte 2022

Mental Helses landsmøte ble åpnet av avtroppende landsleder Jill Arild og hun la vekt på alt organisasjonen har oppnådd i hennes 4 år som leder. “Jeg er trygg på at jeg overlater en større, bedre og mer veldrevet organisasjon til dere som skal ta over.”

Landsleder Jill Arild åpner landsmøtet til Mental Helse 2022.
Avtroppende landsleder Jill Arild holdt åpningstalen til landsmøtet i Mental Helse 2022.

Kjære alle sammen!

Endelig er det landsmøte!

Jeg liker å være på hugget. Det sa jeg da jeg ble valgt som leder for 4 år siden. Denne perioden som landsleder har vært hektisk og utfordrende, men det har også vært spennende, lærerikt og alt i alt svært givende. Så har jeg dessverre i perioder vært syk og fraværende, og det er derfor jeg ikke går på en ny periode. Helsa mi tåler ikke de kravene som stilles til en landsleder. Det føles leit, men jeg er trygg på at jeg overlater en større, bedre og mer veldrevet organisasjon til dere som skal ta over.

Til tross for at jeg egentlig er sjenert som person, skyr smalltalk og ikke liker å stikke meg ut i mengden, så har jobben som landsleder presset meg til å gjøre det jeg for fire år siden aldri trodde at jeg skulle klare å gjøre. Sammen har vi fått til utrolig mye, og dere har bidratt til å gjøre meg bedre.

Vi har hjulpet hverandre til å bli gode.

Jeg vil rette en ekstra stor takk til dere der ute som har hatt troen på meg og som har heiet på meg hele veien. Jeg vil også rette en spesiell
takk til administrasjonen, som har gjort meg tryggere og bedre i rollen min. Dere har vært en enorm støtte og dyktige sparringspartnere å ha gjennom hele perioden.

Dere har gjort meg bedre enn jeg trodde jeg skulle være.

Over 100 delegater, observatører og ansatte tilstede på Mental Helses landsmøte 2022.
Over 100 delegater, observatører og ansatte tilstede på Mental Helses landsmøte 2022.

Fra dag én har jeg vært opptatt av å være en klar og tydelig landsleder, og at vi som organisasjon skal være synlige på grasrota.

Det er nettopp dere der ute i lokallagene som har vært min drivkraft. Jeg har vært mye rundt i det ganske land, og kjent på den tilliten dere viser meg. Og den tryggheten som dere har der ute til å ta kontakt. Jeg er glad for den dialogen vi har hatt. Til og med helt nye i organisasjonen kommer bort til meg for å snakke og spørre om råd.

Tillitsvalgte og administrasjonen har kommet nærmere hverandre i denne perioden. Det er et “vi,” ikke dem og oss. Vi står nå mer samlet enn noen gang. Dette er veldig viktig å bygge videre på for organisasjonen fremover. Vi må dra i samme retning for å få gjennomslag. Det blir stadig mer kamp om midlene, og her på landsmøtet skal vi skape en god strategi for organisasjonen i fremtiden.

Vi har vært gjennom en periode med vekst og utvikling. Da jeg tok over som landsleder var medlemstallet synkende, det gikk nedover år etter år. I 2019 klarte vi å snu det, og nå er vi over 8.400 medlemmer og på god vei til å nå målet om 9.000 ved årsskiftet.

I denne perioden har vi også fått mange nye ansatte i både Skien og Oslo, som det har vært hyggelig å bli kjent med, og som bidrar til ny giv og videre vekst i Mental Helse. Etter jul skal kontoret i Oslo flytte til nye moderne lokaler, rigget for fremtiden.

Svartjenestene fortsetter å vokse. Chatten har fått en dobling i henvendelser siden den ble døgnåpen. Studenttelefonen har
kommet til og fått godt fotfeste. Foreldresupport er et tilbud som trengs for småbarnsforeldre i krise.

Tenk at vi kan feire hele fire jubileer i år! Hjelpetelefonen 30 år, Sinn og Samfunn 40 år, Arbeidslivstelefonen 20 år, Sidetmedord 15 år. Gratulerer til alle jubilantene!

Det er mye å feire. Flere og flere skoler over hele landet får øynene opp for YAM, vårt selvmordsforebyggende undervisningsprogram.

1000 elever bare i løpet av høsten 2022 får tilbud om undervisningen. Og det på tross av at vi ikke har fått gjennomslag for å få det inn i statsbudsjettet.

Venn1, vårt forebyggende grunnkurs i psykisk helse for unge, fortsetter å vokse. Vi har utdannet 58 nye Venn1-ere i perioden, og vi besøker hele 100 skoler bare i høst.

Vi har kommet i gang med Headspace i utvalgte pilotkommuner. Det er et lavterskeltilbud hvor trente frivillige er tilgjengelige når ungdom trenger noen å snakke med. For å fange de opp før utfordringene utvikler seg til psykisk sykdom. Vi skal være der, med tid og forståelse. Uten venteliste eller timebestilling.

17 fylkeslag har blitt til 11, og for flere av lagene har sammenslåingen bidratt til bedre samarbeid og nye mål. Det som gleder meg mest; er alle nye lokallag som har kommet til og ikke minst alle nye tillitsvalgte som har valgt å engasjere seg i Mental Helse.

Jeg er stolt av de tillitsvalgte og lokallagene som snudde seg rundt da pandemien kom og landet stengte ned. Hverdagen ble snudd på hodet, og alle måtte holde seg hjemme. Det hadde vært enklere å gi opp, vente det ut.

I stedet viste dere stor evne og vilje til å omstille dere og fortsette den gode aktiviteten, og finne på nye kreative påfunn. Det har vært spennende å følge med på alt dere har fått til. Interessante møter på nett, som faste turgrupper med mobilen i hånda, webinarer, kjøkkenprat og mye, mye mer. Dette er et bevis på at vi i Mental Helse evner å snu oss rundt og agere raskt.

Mental Helse fikk påvirket flertallet på Stortinget til å vedta en stans i nedbyggingen av sengeplasser våren 2021. Men høstens forslag til statsbudsjett og kutt i psykiatrien viser at slike gjennomslag ikke varer. Vi må fortsatt holde fanen høyt. Si fra om feil prioriteringer. Male på. Ikke gi oss.

Vi ser frem til å få på plass en ny opptrappingsplan for psykisk helse og kvalitetsreform. Visste dere at det kommer fra oss i Mental Helse? Vi fikk det inn i Arbeiderpartiets program, så kom det i Hurdalsplattformen og nå er blir planen lagt frem i mai 2023. Det er faktisk en seier. Vi er altfor lite flinke til å skryte av oss selv, når vi faktisk oppnår noe. Men da gjør jeg det nå.

Dette landsmøtet er starten på en ny periode med endring og vekst. Forslaget til strategi gir føringer for hvordan vi skal jobbe fremover, frivilligheten er i endring, og endrede rammebetingelser i statsbudsjettet fører til hardere konkurranse om knappere ressurser.

Mental Helse skal bli et kraftsentrum innen psykisk helse. Vi kan psykisk helse, og vi har flust av engasjerte mennesker i vår organisasjon som brenner for at mennesker med psykiske helseutfordringer skal få en bedre hverdag. De skal få nødvendig hjelp når de trenger det. Pasientene skal bli hørt. Medisinfrie, døgnbaserte behandlingsenheter skal være et reelt valg for mennesker i krise. Vi skal jobbe knallhardt videre med forebygging lokalt, og vise hvorfor det vi gjør virker.

Vi skal fortsette å vokse og utvikle oss i takt med tiden. Det betyr at organisasjonen må være omstillingsdyktig. Dette stiller krav til ansatte og tillitsvalgte, og målet er at vi da drar i samme retning.

Husk at sammen gjør vi hverandre sterkere. Jeg har troen på dere og jeg har troen på Mental Helse.

I landsmøteperioden vi har bak oss har vi opplevd økt aktivitet, økt synlighet, både i media og blant politikerne. Vi får flere donasjoner og gaver enn noensinne. Vi opplever at omdømmet til Mental Helse har blitt styrket betraktelig. Vi blir invitert inn og oppleves som en relevant og viktig organisasjon. Vi blir lyttet til i mye større grad enn før. Og det betyr at vi får gjennomslag for våre krav. Kanskje ikke alt på en gang, men steg for steg.

Da viser vi at vi får til alt. Når vi står sammen.

Men jobben i en organisasjon som Mental Helse tar aldri slutt. Hvis den tok slutt, ville det ikke være behov for oss lenger.

Det er alltid områder hvor vi kan bli bedre. Det er alltid noe å ta tak i som ikke fungerer. Men det er jo det som gjør det spennende og morsomt å være med i en organisasjon. Det å få lov til å påvirke og være med å peke ut nye satsingsområder, utvikle nye verktøy og se at det er mulig å nå organisasjonens mål sammen med andre.

Samarbeid staves med to bokstaver: VI.

Med klimatrusler, krig i Europa, økende renter, økte priser, kan det være lett å se litt mørkt på fremtiden. Derfor må vi stå sammen og prøve å gi hverandre styrke til å møte utfordringene. Da trenger vi inspirasjon til ikke å gi oss, og den inspirasjonen skal vi skape sammen her på landsmøtet. For Mental Helse trengs, mer enn noensinne.

I de fire årene jeg har fått lede organisasjonen har jeg møtt en stor gjeng med fantastiske mennesker. Takk til dere alle. Og takk igjen for tilliten dere har vist meg. Jeg vil savne dere alle.

Jeg tenker at jeg ikke skal være redd for å ta farvel med landslederjobben. For dere, å ta farvel er nødvendig for å treffes igjen.

Nå skal vi i gang med et landsmøte som skal peke ut veien for de neste årene. Herved erklærer jeg landsmøtet for åpnet!

Jeg ønsker oss alle et godt landsmøte!

Flere saker fra Mental Helse