3. feb 2023 Mental Helse

Jon Fabritius er ny fagsjef i Mental Helse

- Jeg gleder meg til å være med og kvalitetssikre og videreutvikle tilbudene vi har, og jobbe med brukermedvirkerrollen – både med tanke på hvordan vi ønsker å medvirke, men også hvilken rolle brukermedvirkning har og kan ta i samfunnet, sier den nye fagsjefen, Jon Fabritius.

Jon fabritius
Jon Fabritius, ny fagsjef i Mental Helse. Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy/Mental Helse

Jon har jobbet innen spesialisthelsetjenesten (BUP og Akutteam) og som psykolog i Oslo kommune, i bydelene Grorud, Østensjø og Stovner, samt i Sykehjemsetaten.

- Jeg har jobbet mest med barn, unge og familier, men også voksne og unge demente. De siste ni årene har jeg vært ansatt som samhandlingsrådgiver for kommunene på Nedre Romerike, hvor jeg har jobbet med å få sykehus og kommunehelsetjenestene til å samarbeide om god pasientbehandling, forteller han. En viktig sak jeg jobbet med da var hvordan vi skulle «koble» brukerorganisasjonene til samarbeidet mellom kommuner og sykehus i de nye Helsfellesskapene.

Jon er 54 år, gift trebarnspappa og bor på Nordstrand utenfor Oslo med familien.

- På fritiden liker jeg godt å jobbe med hendene, bygge ting og pusse opp. Ellers er jeg glad i både bortover- og nedoverski, og seiling og båtliv på sommeren. Som person er jeg litt idealisme-drevet, jeg jobber med psykisk helse fordi jeg ønsker å hjelpe folk og jeg ønsker å påvirke samfunnet i en retning som fremmer utviklingen av god psykisk helse i befolkningen. Ellers har jeg en evne til å påta meg oppgaver i styrer, som i sameie, barnehager og skoler.

Nå ser Jon frem til å starte i stillingen som fagsjef i Mental Helse, og lære om alt det spennende arbeidet organisasjonen utfører.

- Jeg venter meg en spennende tid fremover sammen med Fagavdelingen, som fremstår som en utrolig flott og kompetent gjeng. Jeg gleder meg til å bidra til kvalitetssikring og videreutvikling av tilbudene vi har og jobbe med brukermedvirkerrollen – både med tanke på hvordan vi ønsker å medvirke, men også hvilken rolle brukermedvirkning har og kan ta i samfunnet. Mest av alt håper jeg å kunne bidra til en bedring av psykisk helse i befolkningen.

Jon startet i stillingen 1. februar, etter Rune Helland som går av med pensjon.

Flere saker fra Mental Helse