25. jun 2021 Mental Helse

Kampanje skal forebygge selvmord i Østfold

Høsten 2021 starter prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» i regionen som tidligere var Østfold fylke. Selvmord er et stort samfunnsproblem og berører mange.

Thinking 272677 1920

Prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» er initiert av Mental Helse og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Prosjektet er todelt: Det består både av en kampanje rettet mot befolkningen og et opplæringstilbud for kommunalt ansatte, fastleger, frivillige og ansatte i helseforetaket.

Når det til høsten rulles ut i tidligere Østfold fylke, er det mange som kan spille en viktig rolle i det selvmordsforebyggende arbeidet.

– Vi vil tilby informasjon og kompetansetiltak til et bredt spekter av ansatte og frivillige i Østfold slik at det er mange som er forberedt på kampanjen og rustet til å fange opp de som sliter, sier prosjektkoordinator Ingunn Legard ved NSSF.

Blant annet vil det holdes grunnkurs i forebygging av selvmord og selvskading for kommunalt ansatte, kurs i depresjonsbehandling og behandling av sucidialitet for fastleger og helsepersonell i primærhelsetjenesten, samt kurs i førstehjelp ved selvmordsfare. En full oversikt over planlagte opplæringstilbud finner du her.

Menn er hovedmålgruppe

Prosjektet har sitt utgangspunkt i Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-25. Erfaringene vil danne grunnlag for andre befolkningsrettede selvmordsforebyggingsprosjekter i Norge.

Slagordet for folkeopplysningskampanjen vil være «Snakk om selvmordstanker – Det kan redde liv». Dette bygger på et kampanjekonsept utviklet av Helse Vest, som ble gjennomført i 2019 og 2020-21.

– Kampanjen skal nå hele befolkningen i Østfold, men primærmålgruppen er voksne menn.
Dette er fordi menn i mindre grad enn kvinner søker hjelp, og fordi rundt to av tre norske selvmord hvert år er blant menn, sier Legard.

Kommuner deltar aktivt

Østfoldprosjektet vil spesielt undersøke hvordan folkeopplysning best mulig kan samordnes med lokalt og regionalt selvmordsforebyggende arbeid, inkludert kursing av helsepersonell og nøkkelpersoner i samfunnet.

– Det har vist seg at folkeopplysning om selvmordsrisiko og psykiske vansker i større grad reduserer stigma og øker hjelpesøking når informasjonen kombineres med slike opplæringstiltak, forklarer Legard.

I Østfold er aktører som kommunalt ansatte, helseforetak, brukerorganisasjoner og frivillige invitert til å delta i prosjektet og være med på et samarbeid om selvmordsforebyggende arbeid.

Lars Mehlum, senterleder ved NSSF og professor i psykiatri, understreker viktigheten av befolkningsrettet selvmordsforebygging.

– Selvmord er et stort samfunnsproblem og berører mange. En stor andel av dem som har økt risiko for selvmord kommer i dag ikke i kontakt med hjelpeapparatet. Derfor trenger vi å nå lenger ut i befolkningen med informasjon om hva folk kan gjøre for å få hjelp eller skaffe hjelp til risikoutsatte, sier Mehlum.

Her finner du prosjektets nettside og kursoversikt

Flere saker fra Mental Helse