6. nov 2017 Mental Helse

Kjøkkenpraten

Veileder for oppstart og drift av Kjøkkenprat.

Kjoekkenprat size large

Høsten 2013 fikk Mental Helse tildelt støtte til et 2-årig rehabiliteringsprosjekt fra ExtraStiftelsen. Prosjektet fikk navnet ”Kjøkkenprat-prosjektet”. ROM-Agder påtok seg ansvaret med å gjennomføre prosjektet og studien med Universitetet i Agder som samarbeidspartner. 29 deltakere har gjennom intervjuer i denne studien fortalt om sine erfaringer fra ulike Kjøkkenprater gjennom tidene, og om hvilken betydning dette har hatt for dem. ”Kjøkkenprat-veilederen” er utviklet på bakgrunn av erfaringer med å drive Kjøkkenpraten, samt funnene som er gjort i studien.

Ønsker du å kjøpe veilederen (kr. 50,-) eller få hjelp til å arrangere Kjøkkenpratlederkurs, kan du kontakte: ROM-Agder via e-post: post@rom-agder.no

Hjemmeside med informasjon: www.rom-agder.no

Flere saker fra Mental Helse