3. sep 2020 Mental Helse

Koronastøtte til Mental Helse Hjelpetelefonen

INEOS-bedriftene i Grenland gir kr. 120.000,-.

Artikkel, hjelpetelefonen, s 16
PENGEGAVE: - Vi setter stor pris på tildelingen, skriver daglig leder for Hjelpetelefonen, Aslaug Timland Dale. (Foto: privat)

Gjennom sitt internasjonale eierskap har INEOS, i forbindelse med koronapandemien, opprettet et fond. Ansatte i disse selskapene har nominert noen lokale, veldedige organisasjoner og invitert disse til å søke tilskudd fra fondet.
I Mental Helse Hjelpetelefonen «kastet vi oss rundt» og sendte en søknad. Gleden var stor da vi var èn av fire organisasjoner som bedriftene valgt å gi økonomisk støtte til.
- Hensikten med støtten er å kunne bidra litt ekstra i en vanskelig periode der mange flere trenger støtte på ulike vis, sa Øyvind Klæboe, på vegne av ansatte i INEOS, under utdelingen 23. juni.

En kjærkommen tildeling
Mental Helse Hjelpetelefonen er utrolig takknemlig for ansatte valgte oss som en av mottakerne, noe som gjorde at vi fikk en kjærkommen sjekk pålydende kr.120.000,-
Ved hjelp av disse pengene har vi hatt mulighet til å utvide åpningstiden ved vår Chatt gjennom sommeren, og tallenes tale er klar i forhold til hva pengene faktisk har bidratt til. Vi har i perioden fra 1.mars til 30. juni gjennomført 8.934 chatdialoger. Det er 7.793 flere enn i samme periode i fjor. Vi beregner at 80 prosent av chattene er fra brukere under 26 år. Med andre ord så har ansatte ved INVEOS medvirket til at vi har kunnet være der for veldig mange barn og unge gjennom denne sommeren. Vi vet at vi har reddet liv, så igjen: Tusen, tusen takk til de ansatte for at valget falt på oss.

INEOS-bedriftene i Grenland sysselsetter om lag 650 ansatte og består av INOVYN på Rafnes og Herøya, INEOS Bamble og INEOS Rafnes. Disse petrokjemibedriftene produserer et stort spekter av plastråvarer til ulike formål innen bygningsartikler og rør for distribusjon av rent vann. Husholdnings- og matvareemballasjeprodukter og produkter til utstyr for medisinsk bruk.
Mer informasjon finner du på INEOS sin hjemmeside.

Flere saker fra Mental Helse