29. apr 2020 Mental Helse

Kronprinsparet møtte Hjelpetelefonen: - Det er viktig at alle som føler behov ber om hjelp

Kronprinsparet fikk høre fra førstelinjen i arbeidet med psykisk helse mandag 27. april. På nettmøtet stilte blant annet Rådet for Psykisk helse, Kirkens SOS og fra Mental Helse hjelpetelefonen stilte daglig leder Aslaug Timland Dale.

Aslaug møter kronprinsparet 2

Aslaug kunne fortelle Kronprinsparet at på Hjelpetelefonen møter vi ensomhet, angst, selvskading, depresjoner, selvmordstanker, relasjon problematikk og mye rusproblemer.

De fleste som kontakter oss har en gjennomgående bekymring rundt konsekvensene av smitteverntiltakene. Det være seg alt fra behandling som er stoppet til økte konfliktnivåer i familier.

Krisen forsterker

- Det vi opplever at vi kan si er at krisen forsterker i stor grad allerede eksisterende problem, sa Aslaug til Kronprinsparet. Dersom du allerede skader deg selv eller har selvmordstanker er sjansen ganske stor for at dette forsterkes i krisesituasjoner.

På Foreldresupport opplever vi mange henvendelser fra frustrerte og slitne foreldre som forsøker å takle hverdag med hjemmekontor, hjemmeskole og manglende barnehage. Når man i tilegg har redusert mulighet for avlastning samtidig som man kan ha fått økonomiske utfordringer tærer dette på voksne og barn.

På skrive- og chattetjenesten SiDetMedOrd møter vi også mange unge helt ned i 9-10 års alder med bekymringer knyttet til at skolene er stengt og at de er mer hjemme med foreldre, at de ikke får truffet venner og mange forteller at de opplever seg isolert.

Både skoleelever og studenter som kontakter oss er nå bekymret for helt andre ting enn tidligere. Nå er bekymringene knyttet til studienes fremtid, økonomien; siden de ikke er kvalifisert til dagpenger fra NAV, noen må gi fra seg hybler/boliger og flytte hjem til foreldre, noe som endrer familiestrukturen og påvirker samhold og relasjoner. Vi opplever skremmende mye selvmordstanker, selvskading, spiseforstyrrelser, ensomhet og opplevelse av utenforskap blant skolelever og studenter.

Ved Arbeidslivstelefonen får vi en del utfordringer knyttet til permitteringer, oppsigelser, lover og regler, rettigheter og plikter i arbeidslivet. Mye handler om arbeidsutfordringer knyttet til smittevernstiltak.

Hva bør vi gjøre når hverdagen blir normal igjen?

Aslaug understreket at når vi får vår normalhverdag tilbake må ikke vi som samfunn glemme at i kjølvannet av dette kommer det til å sitte mange ødelagte, ensomme personer som ikke umiddelbart får det bedre. Vi må ha et stor fokus på mennesker som har mistet mye, det kan være familier som går i oppløsning, tap av kjære i sykdom som man ikke har fått kunne følge til det siste. Tap av jobb og økonomi, posisjon, selvbilde og egenverd.
- For mange av disse blir ikke hverdagen bedre over natta og vi må som samfunn fremdeles være der. Denne kontrasten vil være enorm når det muligens ellers vil bli et stort fokus på vellykkethet, glede og lykke hvor man skal forsøke å dyrke det positive i etterkant av krisen.

Kontrasten vil være stor for de som sitter skadeskutte tilbake og som samfunn må vi være forbedret på at det vil være mange som ikke opplever noen grunn til å feire når dette er over. Det vil være mange som sitter igjen etter dette med enorm smerte og ikke minst opplevelse av tap.

Og naboen vil sannsynligvis sette pris på et smil over gjerdet også etter koronaen, avsluttet Aslaug med i sin appell til Kronprinsparet.

Aslaug møter kronprinsparet 1
Kronsprinsparet møtte Mental Helse hjelpetelefonen, Rådet for Psykisk Helse, Kirkens SOS, Professor Gerd Kvale ved Bergen Center for Brain Plasticity og Mehdi Farshbaf, psykolog i Nesodden kommune. Foto: Kongehuset

Vil du lese mer om møtet?

Nyhetssak fra Kongehuset

Nyhetssak fra NRK

Flere saker fra Mental Helse