17. nov 2020 Mental Helse

Landsleder i Mental Helse, Jill Arild, stiller til gjenvalg for to nye år

På Mental Helse sitt landsmøte 20.-22.november står blant annet valg på agendaen.

Pressebilde jill arild løvebakken
Jill Arild tar gjenvalg som landsleder i Mental Helse. (Foto: Magnus Kristiansen)

Jill Arild har fungert som landsleder i to år og stiller seg til disposisjon også for neste toårsperiode. Hun er en engasjert landsleder og har sammen med sentralstyret vist et tydelig lederskap.
- Skal vi drive en organisasjon framover, må vi ha en viss form for kontinuitet. Det er viktig at vi drar i samme retning. Jeg er opptatt av at vi alle skal oppleve at vi er én organisasjon, at vi står samlet. Jeg stiller til gjenvalg fordi jeg ønsker å gjøre mitt til at Mental Helse gjennom politisk påvirkningsarbeid og formidling av brukererfaring bidrar til økt åpenhet rundt psykiske helseutfordringer, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud.

Likepersonsarbeid

Lokallagene i Mental Helse står for det meste av likepersonsarbeidet i organisasjonen.
- Verdien av dette arbeidet kan ikke verdsettes nok. Det handler om å opprettholde og utvide aktivitets- og møtetilbudene til våre medlemmer og andre, noe som er utrolig viktig, spesielt i den perioden vi er inne i nå. De ulike møteplassene utgjør en veldig trygg arena som mange er avhengig av, for noen utgjør kanskje disse det eneste tilbudet de har den uka eller måneden.
- Vi har jobbet for å kunne gi lagene flere muligheter til å søke midler til ulike prosjekter, noe vi har fått gjennomført i stor grad. I tillegg har vi styrket informasjonsflyten ut til lokal- og fylkeslag via jevnlige nyhetsbrev.
Å dokumentere innsatsen lokallagene gjør er avgjørende for å synliggjøre den frivillige innsatsen i organisasjonen.
- Aktiviteten utløser likepersontilskudd fra Bufdir (Barne­, ungdoms­ og familiedirektoratet). Dette tilskuddet tilbakeføres til lagene. I 2019 ble det rapportert 5.683 likepersonsaktiviteter som er beregnet til 28.415 frivillighetstimer.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et annet område Arild brenner for.
- For meg som landsleder er det vesentlig å medvirke og påvirke på systemnivå, for å forbedre helsetjenestene.
I denne perioden ble temaet tvang valgt som kampsak for Mental Helse.
- Vi la ned et omfattende arbeid inn mot Tvangslovutvalgets forslag til ny Tvangsbegrensningslov, og vi ga en grundig høringsuttalelse som var forankret i hele organisasjonen og som gjenspeilet meningene til medlemmene våre.
- Videre jobbet vi for en styrking av Hjelpetelefonen, og for å få YAM (Youth Aware of Mental Health) finansiert over statsbudsjettet.
Nedbyggingen av sengeplasser er Mental Helse sterkt imot.
- Vi forventer nå at nedbyggingen av sengeplasser i psykiatrien reverseres, inntil kommunene har fått bygd opp kapasitet og kompetanse til å ta de oppgavene som følger av nedbyggingen. Det må også bli mer og bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene gjennom hele behandlingsforløpet og ikke minst etter behandling.

Foreldresupport

- Til slutt vil jeg få nevne samarbeidet med Stine Sofies Stiftelse hvor vi har etablert en døgnåpen, anonym og gratis foreldresupporttelefon og chatt.
Det handler om å håndtere hverdagen for nybakte foreldre, men det er også voldsforebyggende. Siden 1.mars i år har tjenesten hatt over 4000 samtaler på telefon eller chat. I forslag til statsbudsjett for 2021 slår regjeringen fast at tilbudet skal fortsette i 2021.

Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre

Valgkomiteen har følgende forslag til landsmøtet 2020 på sentralstyre:
Landsleder Jill Arild, Telemark
1.Nestleder Bente Holm Mejdell, Oslo
2.Nestleder Haakon Steen, Agder
Styremedlem Wenche Steenstrup, Buskerud
Styremedlem Noushin Zaeri Loolani, Hordaland
Styremedlem Mille Falstad, Vestfold
Styremedlem Karl Olaf Sundfør, Rogaland
1.vara Aina Rugelsjøen, Buskerud
2.vara Sebastian Blancaflor, Akershus
3.vara Anders Øyan, Trøndelag
4.vara Ingeborg Steffensen, Møre og Romsdal

Flere saker fra Mental Helse