20. nov 2020 Mental Helse

Landsleder Jill Arilds tale til Mental Helse sitt Landsmøte 2020

Velkommen til landsmøte i Mental Helse.

Jill, tale 1 nett
Landsleder i Mental Helse, Jill Arild, ønsket velkommen til landsmøtet. (Foto: Kristin Bergersen)

Velkommen til landsmøte i Mental Helse. Et annerledes landsmøte, men noen tradisjoner tar vi vare på. Vi tenner et lys for alle tillitsvalgte og medlemmer som har gått bort i løpet av landsmøteperioden. Vi minnes dem i takknemlighet. (Ett minutts stillhet)

Kjære alle sammen!

Endelig er det landsmøte. Selv om dette landsmøtet gjennomføres på en annerledes måte enn før, er jeg sikker på at vi skal få det til på en god måte likevel. Jeg vil takke administrasjonen for jobben de har gjort for å få dette til, og jeg vil takke dere alle for at dere stiller på tross av den vanskelige tiden vi er inne i.

Mental Helse har fra dag én i denne pandemien stilt krav om at psykisk helse ikke må glemmes. Det er tvert imot slik at det er i krisetider det må satses på psykisk helse. Vi har ikke veket fra våre politiske krav om å gi kommunene midler til å få i gang gode lavterskeltilbud; møteplasser for unge og eldre hvor de kan treffe fagpersoner uten henvisning fra lege. Om å satse på forebyggende arbeid i skolene. Om å stoppe nedbygging av sengeplasser i psykiatrien. Om å etablere Rask Psykisk Helsehjelp over hele landet. Om tilgang til medisinfri behandling, uansett hvor du bor. Om at Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord må tilføres friske midler.

Vi har fremmet kravene i media, i møter med politikere og høringer på Stortinget, i møte med Helsedirektoratet, i møter med statsminister og helseminister. Og vi gir oss aldri.

I landsmøteperioden vi har bak oss har vi fått økt aktivitet, økt synlighet, både i media og blant politikerne. Vi får flere donasjoner og gaver enn noensinne. Vi opplever at omdømmet til Mental Helse har blitt styrket betraktelig. Vi blir invitert inn og oppleves som en relevant og viktig organisasjon. Vi blir lyttet til i mye større grad enn før. Og det betyr at vi får gjennomslag for våre krav. Kanskje ikke alt på en gang, men steg for steg.

Filmen som dere har fått se viser noen av de viktigste sakene vi har jobbet med og våre milepæler gjennom historien. Men alt dette krever langsiktig og møysommelig arbeid. Det krever at vi står sammen. Og at vi nå bruker landsmøtet til det det er; et stort verksted for å lage veien videre. Sammen.

Mental Helse Hjelpetelefonen har vokst og fått nye tjenester. De redder liv hver dag. Det arbeidet som gjøres av dem som tar imot sårbare menneskers rop om hjelp fyller meg med stolthet og ydmykhet. Takk for den jobben dere gjør, og det dere står i.

Verdensdagen for psykisk helse satte ny rekord for antall markeringer i år. Over hundre markeringer ble gjennomført hvor lokallag i Mental Helse hadde en finger med i spillet. Vi har fått med oss tusenvis på laget for å fremme mer åpenhet om psykisk helse.

Vi har innført programmet YAM i skolen. Et program for bedre psykisk helse for unge. YAM fungerer fordi vi gir skoleelevene verktøy til å håndtere motgang i livet, i stedet for å fortelle dem hva de skal gjøre. Gjennom et godt samarbeid med Nordland Fylkeskommune, vårt eget fylkeslag og lokallag i Nordland fikk vi til en pilot i Mosjøen. Et godt eksempel på samarbeid på tvers som lykkes og gir resultater.

Alt dette har vi oppnådd med langsiktig arbeid, og det å bli valgt til landsleder for 2 år siden var en utrolig tillitserklæring som viste seg å være både spennende og utfordrende.
Jeg hadde det litt som Pippi da jeg stilte til valg. Hun sa: «Dette har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert at jeg kan klare.»

Det har vært en kontrakt som har vært inngått mellom dem som har valgt og den som blir valgt. Denne kontrakten går begge veier. Ingen kan alene gjøre en organisasjon slagkraftig. Selve begrepet organisasjon er betegnelsen på en gruppe mennesker som vil arbeide sammen om noe de ønsker å skape, forme eller forandre.

Når vi fungerer som et lag; hvor alle trekker i samme retning, det er da vi får til gode resultater. Som i våres, da alt stengte ned, så kastet lokallag etter lokallag seg rundt: skrev leserbrev, skrev til kommunen, laget digitale møteplasser, laget morsomme konkurranser, gikk turer og skapte sosialt samvær på nett. Da viser vi hva vi er laget av. Da viser vi at vi får til alt. Når vi står sammen.

Jobben i en organisasjon som Mental Helse tar på sett og vis aldri slutt. Det er alltid områder hvor vi kan bli bedre. Det er alltid noe å ta tak i som ikke fungerer. Men det er jo det som gjør det spennende og morsomt å være med i en organisasjon. Det å få lov til å påvirke og være med å peke ut nye satsingsområder, utvikle nye verktøy og se at det er mulig å nå organisasjonens mål sammen med andre.

Et gammelt ordtak sier: «Sjømannen ber ikke om medvind. Han lærer seg å seile.» Og det er slik vi i Mental Helse fungerer. Vi kjemper videre, selv om vi opplever motvind. Vi lærer hele tiden. Hvordan vi kan bli bedre som organisasjon, og vi utvikler oss videre. Vi er en helt annen organisasjon i dag, enn det vi startet med i 1978. Milepælene er mange, men vi skal og må ikke hvile på våre laurbær.

I de to årene jeg har fått lede organisasjonen har jeg møtt en stor gjeng med fantastiske mennesker, og de mest fantastiske finner vi i lokallagene i organisasjonen.

En av mine første opplevelser som landsleder var 35-års jubiléet til Mental Helse Rendalen og Stor-Elvdal i februar 2019. Der fikk jeg gleden av møte en leder på 80+ som hadde ledet lokallaget i en mannsalder, og som hadde en fantastisk hukommelse og oversikt både når det gjsldt organisasjonen og ikke minst psykisk helsefeltet.

Jeg har også møtt flotte mennesker hvor jeg har observert utvikling og glede. Det er blant annet to personer i Rogaland som har gjort stort inntrykk på meg, og som jeg har blitt utrolig glad i. De gjør mye for at våre medlemmer og mennesker som sliter psykisk skal ha et godt sted å komme til.

Hver gang jeg kommer til MH Møre og Romsdal uttrykker jeg at dit vil jeg flytte! De har i en årrekke vært særdeles profesjonelle i alt de gjør. Jeg vil spesielt trekke fram vår mangeårig fylkesleder som har masse kunnskap om hvordan en organisasjon skal drives, og som også har vært primus motor i lokallaget. Hun er heller ingen ungfole, men har absolutt energien til en!

Det å få lov til å se at noen utvikler seg både som mennesker og organisasjonsmennesker, gjør hjertet mitt stort og varmt og er den beste betalingen jeg får som landsleder.

Takk for tilliten dere har vist meg og fortsatt viser meg. Jeg er stolt av alt vi har fått til sammen. Nå skal vi i gang med et landsmøte som skal peke ut veien for de neste to årene. Husk at gode planer er som små lykter man setter ut foran seg, så veien blir lysere, lettere å finne og beriker det nuet man alltid befinner seg i.

Takk for oppmerksomheten og jeg ønsker oss alle et godt landsmøte!

Flere saker fra Mental Helse