29. mar 2011 Mental Helse

Lovutvalg om tvang i samtale med Mental Helse

I slutten av mai skal lovutvalget som utreder regler om tvang innen psykisk helsevern legge frem sin rapport etter ett års arbeid. I den oppsummerende fasen ønsket lovutvalgets leder, advokat Kari Paulsrud å møte Mental Helse for å få større kjennskap til organisasjonens argumentasjon for å fjerne lov om psykisk helsevern.

Moete paulsrudutvalg size large

-Mental Helse er den største brukerorganisasjonen innen feltet psykisk helse, og en betydelig stemme med sine 10.000 medlemmer. I høst vedtok landsmøtet å fjerne særloven om psykisk helsevern. Argumentasjonen bak denne prosessen ønsker vi å bli enda bedre kjent med, sa Paulsrud, som sammen med Børre Oscar Bilset Gundersen, medlem i utvalget, møtte representanter fra Mental Helses administrasjon i Skien.

Mental Helse om tvang
Det var 28. mai 2010 regjeringen oppnevnte et lovutvalg som skal utrede og vurdere bestemmelser om tvang innen psykisk helsevern. Utvalget er et ledd i regjeringens arbeid med å redusere og kvalitetssikre bruk av tvang.  Mental Helses landsleder, Anne Grethe Klunderud sitter som representant i dette lovutvalget og representerer gruppen med bruker- og pårørendebakgrunn.-Mental Helse har i mange år hatt problemstillinger rundt tvang i psykiatrien på dagsorden. Argumentasjonen som ligger til grunn for vårt lovforslag var resultat av studiearbeid i alle fylkeslagene, fortalte Aslaug Timland Dale, fungerende generalsekretær i Mental Helse.

Bedre kjent med Mental Helse
-Det første halvåret har lovutvalget invitert ulike personer med kompetanse på dagens regler og praksis innen psykisk helsevern, særlig sett i forhold til pasientrettighetsloven og menneskerettighetsforpliktelser. Vi har også møtt enkeltpersoner og grupper sammen med deler av utvalget. Lovutvalget har kastet mange baller opp, nå tar vi dem ned, sa Kari Paulsrud.

Paulsrudsutvalgets leder fikk også en presentasjon av Mental Helse som organisasjon, hva vi jobber med og hvordan vi er organisert, samt våre viktigste sosialpolitiske saker. Dessuten om hvordan Mental Helse har jobbet med tema tvang.

-Hjelpetelefonen har 300 samtaler i året hvor tema tvang i psykiatrien er hovedtema for henvendelsen, fortalte Inger Ellingsen, daglig leder for Hjelpetelefonen. Hun viste også til innholdet en del av samtalene hvor tvangsbruk hadde virket krenkende.  

- Det er en felles forståelse for at mye kan gjøres bedre for å unngå tvang, først og fremst bedre kompetanse på området, og bedre kommunale tjenester, oppsummerte Kari Paulsrud.  

Utvalget skal avlevere sin innstilling innen 30. mai 2011.

Flere saker fra Mental Helse