20. nov 2020 Mental Helse

Mental Helse i 2018 og 2019

Milepæler i 2018 og 2019.

Linda landsmøte
Generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund tok for seg milepæler i landsmøteperioden. (Foto: Kristin Bergersen)

Generalsekretær Linda Berg-Heggelund viste først til filmen om Mental Helse sine milepæler som organisasjonen har oppnådd i denne landsmøteperioden. Deretter tok hun for seg hendelser i perioden.

Året 2018

- Året 2018 var et jubileumsår for Mental Helse, da organisasjonen fylte 40 år. Jubileumskonferansen ble holdt på Gamle Logen med temaet Tilhørighet og samspill.
Mental Helse har engasjert seg tydelig i en rekke saker i løpet av 2018. Bruk av tvang, medisinfrie tilbud, manglende døgnbehandling, barn og unges psykiske helse og ensomhet blant eldre er bare noen eksempler på saker der organisasjonen har markert seg.
Mental Helse deltok på Norway Cup for første gang i juli 2018. Standen vår fikk besøk av mange barn som ville snakke med oss om psykisk helse.
Vi deltok på Arendalsuka i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen og Extrastiftelsen. Tema var: «Norge, verdens beste land å bo i, også for eldre?».
Mental Helse sitt landsmøte ble avholdt 16.-18. november hvor nytt sentralstyre ble valgt samt ny landsleder: Jill Arild. Vi fikk også et nytt æresmedlem: Helga Skåden.
Fylkeslagene Mental Helse Nord- og Sør-Trøndelag slo seg sammen dette året.
KUPP: Nytt kurs i Politisk påvirkning-kurs. Det ble avholdt 2.921 kurstimer.
Vi deltok på Giving Tuesday i samarbeid med DnB, og hvor «Generasjon prestasjon» var tema.
Mental Helse hadde 28.439 følgere på Facebook, og organisasjonen mottok kr. 690 000,- i innsamlede midler.
Mental Helse startet opp med YAM (Youth Aware of Mental Health), et selvmordsforebyggende program for elever på ungdomstrinnet og videregående. YAM er utviklet ved Karolinska Instituttet i Stockholm og er det best evaluerte og mest effektive selvmords- og depresjonsforebyggende klasseromsprogrammet som er utviklet.
Venn 1 besøkte i 2018 hele 51 skoler, 2.909 elever gjennomgikk et grunnkurs i psykisk helse. og det ble holdt i alt 159 grunnkurs. Mental Helse har i mange år argumentert for viktigheten av å få psykisk helse som emne inn i skolen. Venn1 er i vekst og vil fortsette sitt inspirerende arbeid med å informere skoleelever om psykisk helse.
Hjelpetelefonen mottok 153.040 samtaler, besvarte 54.674 samtaler, en svarprosent 36%. Hjelpetelefonen er døgnåpen hele året og mottar henvendelser fra hele Norge og også fra nordmenn i utlandet. Temaer som angst og depresjon skiller seg klart ut og er betydelig høyere i 2018 enn tidligere år.
Arbeidslivstelefonen mottok 2.992 henvendelser. Tjenestens visjon er å bidra til et godt arbeidsliv for den enkelte gjennom å veilede, informere og støtte dem som kontakter oss.
Sidetmedord.no mottok 7.798 henvendelser, chatten 3.293 dialoger. Sidetmedord.no er Hjelpetelefonens tilbud til alle som foretrekker å skrive eller chatte med våre veiledere eller andre brukere av tjenesten.
Verdensdagen for psykisk helse hadde Vær raus som tema. Et tema som vekker positive assosiasjoner og som oppfordrer til en aktiv handling. Else Kåss Furuseth med Åpenhetsprisen 2018. I juryens begrunnelse heter det blant annet at «Else Kåss Furuseth gir en stemme til de etterlatte. Det gjør hun med positivitet og humør. Til tross for et tungt og alvorlig tema representerer forestillingen hennes håp og en hyllest til livet.

Året 2019

Tema for Mental Helse i 2019 var «Tvang». Året har politisk vært preget av ny tvangslov for psykiatrien. NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven ble lagt frem før sommeren 2019. Mental Helse jobbet grundig med ny tvangsbegrensningslov, og gjennom involvering av hele organisasjonen ble det sendt et høringssvar som gjenspeiler meningene til medlemmene.
KUPP utviklet kurs i konflikthåndtering, antall kurstimer: 2.708
Likepersonsaktiviteter I 2019 er det rapportert 5.683 likepersonsaktiviteter som er beregnet til 28.415 frivillighetstimer.
Mental Helse Aust-Agder slo seg sammen med Mental Helse Vest-Agder til Mental Helse Agder.
YAM i Kongsberg, 350 elever fikk opplæring.
Venn1 besøkte 5.100 elever holdt 174 kurs i psykisk helse
Mental Helse deltok på Norway Cup også i 2019.
Lovforslaget om tvang var tema på Mental Helses arrangement under Arendalsuka.
Facebook hadde Mental Helse 32.298 følgere.
Hjelpetelefonen mottok 174.360 samtaler, besvarte 55.822, en svarprosent på 38%.
Arbeidslivstelefonen mottok 2.842 henvendelser
Sidetmedord.no mottok 8.760 henvendelser, chatten gjennom førte 49.969 dialoger.
Aldri før har så mange bidratt på Verdensdagen for psykisk helse som i 2019. Hele 2.200 markeringer ble registrert. De er beregnet til å utgjøre 33.000 frivillighetstimer. Gi tid var årets tema. Thomas Seltzer mottok Åpenhetsprisen 2019. Han har fortalt åpent og ærlig om egne depressive perioder som mange kan relatere seg til. Ved å være så åpen kan han bidra til at flere menn blir flinkere til å oppsøke hjelp, og at det vil kunne redde liv.
Medlemstall: Når vi ser på medlemstallene for 2020, ser dere at vi har klart å snu trenden med medlemsnedgang, kontra mange andre sammenlignbare organisasjoner som sliter med fall i medlemsmassen. Fra 2019 til 2020 i dag har vi hatt en økning i medlemsmassen på i underkant av 400 medlemmer. Samtidig så stopper det ikke der, det er fortsatt en del igjen av året, og i begynnelsen av desember starter vi igjen en vervekampanje i tilknytning til Giving Tuesday.
Vi har også gjort en del systemforbedringer og modernisering av nettsidene våre som gjør det enklere å melde seg inn som medlem.
Nøkkelen til flere medlemmer er aktiviteter i lokallagene, og lagenes evne til å få supportere til å bli medlemmer.
Sosiale medier: Økt antall supportere; det vises en enorm interesse for oss, og det arbeidet vi gjør.
Synlighet i mediebildet: Vi inviteres inn til viktige arenaer. Dette er også synlig i donasjoner og gaver som vi mottar.

Flere saker fra Mental Helse