10. mar 2022 Mental Helse

Mental Helse ber om 2 milliarder til psykisk helse i statsbudsjettet for 2023

Landsleder i Mental Helse Jill Arild ber i dag på Mental Helses konferanse 2022 om at helseministeren kommer med 2 milliarder kroner sammen med sin varslede opptrappingsplan for psykisk helsevern.

Landsleder Jill Arild i samtale med Noman Mubashir under Mental Helse konferansen 2022 10. mars 2022.
Landsleder Jill Arild i samtale med Noman Mubashir under Mental Helse konferansen 2022 10. mars 2022.

- Nå orker vi ikke flere planer uten mål og mening som ikke blir fulgt opp av myndigheter, helseforetak og kommuner, sier Jill Arild, landsleder i Mental Helse.

Mental Helse har lenge varslet om at vi står ovenfor en psykisk helsekrise. Krisen kommer ikke som følge av pandemi og smittevernstiltak, men en årelang nedprioritering av tjenestene som har medført at psykisk helsevern drives knapt forsvarlig.
Mental Helse merker godt svingningene i samfunnet og mange tar kontakt med våre tjenester når tidene er usikre. Vi merket det særlig under pandemiens nedstengninger og nå igjen under den usikre situasjonen i Europa. Våre telefoner har ikke stått stille de siste to årene. Folk er slitne og trenger et hjelpeapparat som virker.

Her er varsellampene:

  • På 20 år har over 3000 døgnplasser i psykiatrien forsvunnet, uten at tilsvarende oppbygging har blitt gjort i polikliniske enheter i kommunene.
  • På 10 år har antall liggedøgn blitt redusert fra 27 døgn til 18, noe psykiaterne selv mener er for lite til å kunne utrede og behandle pasientene
  • I spesialisthelsetjenesten er ventetiden økende, enkelte steder over 60 dager.
  • Kraftig økning av antall fristbrudd siste året.
  • 1 av 4 blir avvist behandling i DPS før de engang er utredet.
  • Ventetiden hos mange avtalespesialister over 1 år.
  • Barne- og ungdomspsykiatrien er overbelastet – flere unge har utviklet spiseforstyrrelser og selvskading. Mange står i fare for å få varige konsekvenser av sen eller mangelfull behandling og etterslepet er stort.
  • Til tross for nullvisjon for selvmord tar mellom 6-700 personer livet litt hvert år, ofte under eller i påvente av behandling.

Det er også mye å spare dersom man satser på forebygging. Vi har behov for forebyggende lavterskeltilbud hvor folk med psykiske helseutfordringer kan gå uten at de trenger henvisning fra fastlegen. Tilbud som «Rask psykisk helsehjelp» er innført i enkelte kommuner og bidrar til å lette det økende presset mot spesialisthelsetjenesten.

- Regjeringen må følge opp sine egne løfter fra Hurdalsplattformen, understreker Arild.

Mental Helse mener nå at tiden er overmoden for at psykisk helse blir prioritert og ønsker regjeringens varslede opptrappingsplan hjertelig velkommen.

- Men vi har sett mange planer og løfter, samtidig har utviklingen fortsatt i uønsket retning, sier Jill Arild. Vi ber derfor om at regjeringen setter av minst 2 milliarder til en ambisiøs opptrappingsplan og kvalitetsreform for å få tilbudet opp på et akseptabelt nivå. Vi utfordrer dere til å åpne pengesekken når dere nå skal i gang med statsbudsjettet for 2023, legger Arild til.

Kontakt:
Jill Arild, landsleder – 412 30 614
Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef – 975 23 111

Flere saker fra Mental Helse