16. des 2021 Mental Helse

Mental Helse deler ut priser

Nå kan du foreslå kandidater til prisene for årets ildsjel, den beste møteplassen og det beste arrangementet.

Priser
PRISUTDELING: Kandidater til årets priser må foreslås innen 10.januar 2022. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

I år kan det være din kandidat som stikker av med en av prisene på kr.10.000,-.

Dette er kriteriene:

Årets ildsjel

Prisen skal gå til en person som yter en frivillig innsats utover det vanlige for Mental Helse. Vedkommende skal målbære verdiene til Mental Helse i praksis og være et forbilde for andre. Hun/han må kunne defineres innenfor begrepet ildsjel: «en person som er fylt av iver, begeistring og drivkraft».

Årets møteplass

Prisen skal gå til et lokal- eller fylkeslag som driver den beste møteplassen.
Hva som karakteriseres som «den beste» er det opp til forslagsstillerne å begrunne. Det kan for eksempel handle om hvilke typer aktiviteter som foregår, betydningen møteplassen har for enkeltmenneskene som deltar, eller betydningen møteplassen har for lokallaget som driver den.

Årets arrangement (Dette gjelder ikke Verdensdag-arrangementer)

Arrangementet er inkluderende og åpent for alle.
Det har et tema som treffer et bredt publikum.
Det motiverer og engasjerer.

Generelle kriterier

Alle prisene baserer seg kun på Mental Helses aktiviteter, medlemmer og lag. Det kan ikke deles ut priser til eksterne aktører.
Det forutsettes at dersom enkeltpersoner får en pris, så går pengene til vedkommendes lokallag.
Alle priser er på kr. 10.000.-.

Forslagene må inneholde:

- Begrunnelse for forslagene.

- Navn og kontaktopplysninger på hvem som er forslagsstiller.
- Navn og kontaktopplysninger til dem man foreslår som prisvinner.

Det er sentralstyret i Mental Helse som er jury for prisene.


Frist for å sende inn forslag er 10. januar 2022, og de sendes via e-post til post@mentalhelse.no

Flere saker fra Mental Helse