5. jun 2020 Mental Helse

Mental Helse deltar i forskning om innsamlingsarbeid

Forskningsprosjektet gjennomføres av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (www.sivilsamfunn.no) og er finansiert av Kulturdepartementet.

Forskning
Foto: Scott Graham on Unsplash

Målet med forskningsprosjektet er få bedre innsikt i hvordan frivillige organisasjoner jobber med å samle inn midler og rekruttere medlemmer, og i hvilken grad sosiale medier og elektroniske betalingsløsninger overtar for tradisjonelle kanaler. Dette har blitt mer aktuelt når møter avlyses som følge av korona-epidemien.

Prosjektet omhandler seks til åtte organisasjoner innen bistand, internasjonale aktiviteter, tro- og livssyn, rettighets- og støttearbeid, helse og sosiale tjenester. Organisasjonenes givere og medlemmer vil ikke kunne identifiseres i dataene eller i rapporter fra prosjektet. NSD – Norsk senter for forskningsdata AS har bistått i vurderingen av at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet skjer i samsvar med personvernlovgivningen.

Hvis du har spørsmål til studien ta kontakt med:

Karl Henrik Sivesind, Forsker I
Institutt for samfunnsforskning
Postboks 3233 Elisenberg
0208 Oslo
Epost: k.h.sivesind@samfunnsforskning.no
Telefon: 997 06 127

Flere saker fra Mental Helse