23. des 2022 Mental Helse

Mental Helse får årets julegave fra NTNU

- Det er en stor glede å kunne motta årets julegave fra NTNU. Med denne gaven styrker de vårt arbeid, og gir oss muligheten til å drifte for eksempel Studenttelefonen i en måned, eller tilby YAM-kurs for ti skoleklasser, sier landsleder Ole-Marius Minde Johnsen.

Ntnu
– Dette er en førjulsgave vi setter utrolig stor pris på. Det er ikke tvil om at disse midlene vil styrke vårt arbeid og at det vil hjelpe mange mennesker som trenger det, sier Ole-Marius Minde Johnsen. Her i samtale med rektor ved NTNU, Anne Borg. (Foto: NTNU)

Det å gi en julegave til et veldedig formål er en langvarig tradisjon ved NTNU. I år går julegaven på kr. 200.000,- til Mental Helse.

– Mental Helse er en verdig mottager av årets julegave. Dette er en organisasjon som i mange år har jobbet for åpenhet og større oppmerksomhet omkring psykiske helseplager, sier rektor Anne Borg, i en pressemelding fra NTNU.

Oppfordret til samarbeid

Hun kunne tirsdag overbringe nyheten om tildelingen til Ole-Marius Minde Johnsen, landsleder i Mental Helse.

- I samtalen med rektor Anne Borg, så fremhevet hun at NTNU jobber med å tilgjengeliggjøre og informere studenter om samtaletilbud, og støtte frivilligheten på Campus. Dette er noe som vi i Mental Helse kjenner oss godt igjen i, og vi oppfordrer til samarbeid med lokallag ved NTNUs Campuser i Trondheim, Ålesund og Gjøvik, sier Minde Johnsen.

Minde Johnsen benyttet også anledningen til å oppfordre NTNU til å vurdere om det er noe Mental Helse kan gjøre for universitetet:

- Jeg fortalte om vårt arbeid, våre lokallag, det politiske arbeidet, brukerrepresentasjon og svartjenestene. Rektor vil snakke med sin stab og mellom annet høre om det er noe vi kan gjøre angående veiledning og kursing av studieveiledere, forteller han.

Landsdekkende organisasjon

Ntnu bygg
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU, i Trondheim. (Foto: Ole-Marius Minde Johnsen)

Mental Helse er en landsdekkende organisasjon som helt siden oppstarten har jobbet for forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud.

Brukermedvirkning står sentralt i dette arbeidet, siden det er bred enighet at brukerkunnskap i tillegg til fagkunnskap har avgjørende betydning for å skape gode helsetjenester. Derfor er medlemsmassen også bredt sammensatt av mennesker som selv har, eller hatt psykiske helseproblemer, pårørende og andre.

– Psykiske plager er kanskje den største folkehelseutfordringen i dagens samfunn. Statistikk over sykdomsbyrde viser at psykiske sykdommer er årsak til det største helsetapet i form av nedsatt evne til å greie seg i dagliglivet, sier professor i sosialmedisin ved HUNT-forskningssenter, NTNU, Steinar Krokstad, i pressemeldingen fra NTNU.

Han legger til at psykiske plager rammer alle lag av befolkningen, uansett alder og sosial status, og er en av de viktigste årsakene til sykefravær og arbeidsuførhet. Det bekrefter også statistikk som NAV har utarbeidet.

– Data fra HUNT-undersøkelsen ved NTNU viser også at omfanget av slike plager blant ungdom og unge voksne har økt det siste tiåret, sier Krokstad, i meldingen.

Aktuelt for NTNU

Rektor mener at funnene fra HUNT-undersøkelsen, og i tillegg SHoT-undersøkelsen som ble framlagt i høst gjør årets julegavedonasjon svært relevant for NTNU.

– SHoT-undersøkelsen viser at mange av våre 44.000 studenter føler på ensomhet og andre typer psykiske problemer. At så mange som hver femte i besvarelsen oppgir at de sliter psykisk er nedslående lesning. Derfor er vi glade for å kunne støtte arbeidet som Mental Helse gjør, fastslår Borg.

Flere saker fra Mental Helse