29. okt 2019 Mental Helse

Mental Helse gjestet «NRK P2 Verdibørsen»

Medieomtale av selvmord var tema.

Verdibørsen

I studio var Linda Berg Heggelund, Generalsekretær i Mental Helse og Reidun Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk redaktør forening.

På spørsmål om hva slags reaksjoner og henvendelser Mental Helses hjelpetelefon og chat-tjeneste har fått i etterkant av NRK-prosjektet «Trigger Warning» kunne Linda Berg Heggelund fortelle om økt påtrykk både på telefon og chat, og at det sannsynligvis har sammenheng med TV-programmene og artiklene rundt NRK-prosjektet.

«Mennesker i alle aldre og kjønn tar kontakt. De sier blant annet at TV-innslagene har trigget tidligere hendelser og historier, enten egne eller andres i den nære kretsen. Verdt å merke seg er at det er flere gutter som har kontaktet oss.» sa Berg Heggelund.

Videre sa hun: «Vi ser at også flere pårørende tar kontakt. Det er pårørende som er sterkt bekymret og ber om råd for hvordan de skal snakke med en ungdom de er bekymret for».

På spørsmål om «smitte-effekten» versus åpenhet rundt selvmord svarte Linda Berg Heggelund at åpenhet er veldig viktig. Åpenhet har vært et fokusområde for Mental Helse i mange år. Men når det kommer til mediedekning av et så alvorlig tema som selvmord er det viktige avveininger som må tas. Spesielt bekymringsfullt er det at de som f.eks. har vært på jakt etter et sted hvor de kan bli sett og hørt nå har fått denne informasjonen av NRK – svært detaljert, om søkeord, bruk av emojier og hashtags som gjør at de kan søke opp noe som kanskje har vært skjult for dem.

«Ja, vi er for åpenhet, men man må være edruelig på hvordan denne åpenheten skal være,» understreket Berg-Heggelund.

På den annen side av bordet roste Reidun Nybø NRK sitt forarbeid til prosjektet «Trigger Warning». Det var en del detaljer de bevisst – med tanke på smitteeffekten – hadde valgt bort. I tillegg hadde NRK konsultert forskjellige instanser hvor blant annet Mental Helses hjelpetelefon har vært på banen. Gjennom 20 års arbeid innfor dette feltet er «Trigger Warning»-serien noe av det vanskeligste Nybø har jobbet med.

Nybø understreket at medias oppgave er å fortelle hva som skjer i samfunnet og mener at norske medier har vært for forsiktig når man omtaler slike saker. Samtidig påpekte hun at forskning tyder på at en sensasjonell og ukritisk omtale av selvmord kan bidra til å utløse flere selvmord. Hun oppfordret alle til å kutte ut adjektivene og være forsiktig med detaljene.

Det denne serien om «Selvmord på Instagram» har vist er at helseinstitusjonene må få en bedre forståelse av sosiale medier og hvordan det brukes av unge som sliter med selvskading og selvmordstanker. Det var både Berg-Heggelund og Nybø enige i.

Mental Helse er veldig opptatt av forebygging, og Linda Berg-Heggelund påpekte at det har skjedd noe før disse ungdommene ender opp på lukkede Instagram-kontoer med sine tanker og bilder. Mental Helse anbefaler voksne å koble seg opp på en annen måte. Ruste barn og unge for bruk av sosiale medier og snakke om at ikke alt ved internett er bra; hvor informasjonen ikke er objektiv og derfor kan være skadelig. Det finnes mange gode råd og tips fra Redd Barnas nettvettregler.

Linda Berg-Heggelund sa også at vi må tørre å snakke med ungdom som har det vanskelig. Mange av ungdommene som har havnet i Instagram-nettverket forteller at de ikke har noen å snakke med, de føler seg ikke sett eller hørt. De etterlyser empati og medfølelse i behandlingen.
«Dette er noe vi alle må ta ansvar for, både vi voksne og hjelpeapparatet.» understreket hun.

Til slutt ble «vær varsom plakaten» punkt 4.9 om omtale av selvmord diskutert. Reidun Nybø talte for en oppmyking, noe Linda Berg Heggelund var skeptisk til. Dette begrunnet hun med bakgrunn i de tilbakemeldingene Mental Helse har fått via sine telefon og chat-hjelpetjeneste. «Det trigger noe i dem som er sårbare, og de må vi verne om» avsluttet Berg-Heggelund.

Flere saker fra Mental Helse