1. mar 2019 Mental Helse

Mental Helse-konferansen 2019

Årets Mental Helse-konferanse finner sted i Gamle Logen i Oslo torsdag 07. mars. Årets tema er «Tvang og psykisk helse».

Colourbox11630332

Mental Helse inviterer til konferanse i Gamle Logen. Tema: Tvang og psykisk helse.
Bruken av tvang er fortsatt høyere enn nødvendig!
– Hvorfor er det slik?
– Hvordan oppleves tvang?
– Hva sier norsk lov?
– Hva kan gjøres?

Påmeldingslink: https://app.easyquest.com/q/Fr27P

Pris for konferansen er kr. 500,-. Dette betales til kontonr: 2680 05 08052. Påmeldings- og innbetalingsfrist: 1. mars 2019.

NB! Merk innbetalingen med fullt navn og Konferanse 2019.

Ønsker du å få faktura tilsendt, send fakturaadresse, navn på deltager(e) og gjerne organisasjonsnummer til brata@mentalhelse.no

Flere saker fra Mental Helse