14. jan 2020 Mental Helse

Mental Helse-konferansen 2020

Konferansen er fulltegnet.

Strong not silent

Hver uke tar mer enn ni menn sitt eget liv i Norge, og tallet øker. Flertallet av disse mennene har ikke vært i kontakt med hjelpeapparatet, men har lidd i stillhet.
Mental Helse vil at flere skal få den hjelpen de trenger når de trenger den. Vi har samlet et knippe mennesker som kan bidra til økt kunnskap og debatt.

Torsdag 5. mars – Gamle Logen, Oslo

Konferansen er full. Dersom du ønsker å stå på venteliste, send en e-post til post@mentalhelse.no

Program

08.00 – 09.00 Registrering
09.00 – 09.15 Velkommen / åpning
09.15 – 09.30 Kulturelt innslag - Kent Aune
09.30 – 09.45 Strong not silent – Lansering
09.45 – 10.10 Selvmord og menn – på høy tid å gjøre mer? Mette Lyberg Rasmussen
10.10 – 10.25 Pause
10.25 – 11.00 Selvmord, menn og forebygging - Fredrik Walby
11.00 – 11.20 YAM, Youth Aware of Mental Health, et program for ungdomsskolen – Veronica Pedersen
11.20 – 11.45 Taushet dreper - Jostein Pedersen
11.45 – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.15 Hvorfor tar en tilsynelatende vellykket mann livet av seg? – Bjørg Aftret og Gudrun Dieserud
13.15 – 13.45 Uten filter – Kent Aune
13.45 – 14.15 En kamp til – Claus Lundekvam
14.15 – 14.30 Pause
14.30 – 15.30 Panelsamtale ledet av Solveig Kloppen med:
• Robert Mood
• Anne Kristine Bergem
• Veronica Kjesbu
• Vidar Torbjørnsen
• Fredrik Walby

På konferansen møter du:

Mette Lyberg Rasmussen er forsker og psykolog, og har jobbet hele sitt psykologliv primært med selvmordsproblematikk. Hun er en av forfatterne av årets verdifulle prisartikkel i Tidsskrift for Den Norske Legeforening, der de har gjennomført en kvalitativ studie med dybdeintervjuer av 61 nære etterlatte etter selvmord hos unge menn.

Fredrik Walby er spesialist i klinisk voksenpsykologi og forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging (NSSF) der han bl.a. leder Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling. Han har i mange år vært aktiv i selvmordsforebygging på nasjonalt nivå, og er involvert i en rekke forskningsprosjekter både på befolkning- og på helsetjenestenivå.

Veronica Pedersen Mental Helse, presenterer ungdomsskoleprogrammet YAM (Youth aware of Mental Health). Programmet fremmer utviklingen av problemløsende evne og emosjonell intelligens – hvordan man håndterer egne og andres følelser, relasjoner, samt empati. Det fremmer samtale og diskusjon, utvikler ferdigheter for å møte livets vanskeligheter og øker kunnskap om psykisk helse. Målgruppen er skoleelever i alderen 14-16 år.

Jostein Pedersen er for de fleste kjent som kommentator til Melodi Grand Prix og programleder på radio og TV. Jostein Pedersen fortalte sin historie om å leve med psykisk sykdom og selvmordsforsøk i boken «Nesten» (2012). Siden har han holdt foredrag over hele landet om å mestre situasjonene. Med nordnorsk humor gir han håp og kunnskap om et av våre siste tabuer.

Bjørg Aftret og Gudrun Dieserud. Bjørg Aftret er journalist og forfatter. Sammen med psykologspesialist og forsker Gudrun Dieserud har hun gitt ut boka «Om jeg hadde visst … Historien om et selvmord». Den handler om Aftrets ektefelle, Knut Erik Holm. Han var midt i femtiårene, familiefar og utenrikssjef i NRK da en livskrise utviklet seg, og helsehjelpen sviktet. Hvordan kunne livet bli så vanskelig at han ikke lenger orket å leve? Målet med boka er å fortelle om selvmord slik at både pårørende til mennesker i selvmordsfare, helsepersonell og etterlatte ved selvmord får nyttig kunnskap.

Kent Aune er artist og forfatter av boken «Uten filter». Boken setter fokus på menn og psykisk sykdom, og skildrer et eget liv som rusmisbruker, angst og en psykisk sykdom. «Jeg ønsker å hjelpe andre med min åpenhet og mitt eget eksempel. Kanskje kan historien hjelpe noen i samme fortvilte situasjon, tenne et håp og gi livet en ny sjanse».

Claus Lundekvam er tidligere fotballpoff og forfatter av boken «En kamp til». I boken belyser han sine problemer om rus og alkohol. Rus og alkohol er i dag en del av fortiden, og han bruker nå sin egen erfaring i jobben som aktivitetsveileder i Psykiatrialliansen – en institusjon som aktiviserer mennesker som sliter i hverdagen med rus eller psykiske problemer.

Robert Mood er president i Norges Røde Kors, og tidligere norsk offiser, generalløytnant. Han har omfattende erfaring fra Forsvaret, NATO og FN. Samtidig som han har hatt en rekke sentrale stillinger, både i det norske forsvaret og i internasjonale fredsstyrker, har Mood markert seg som en aktiv samfunnsdebattant.

Anne Kristine Bergem er psykiater med videreutdanning i gruppepsykoterapi fra IGA og mastergrad i ledelse fra BI. Hun arbeider i dag som førstelektor ved OsloMet, master- og videreutdanning i psykisk helsearbeid. Hun har tidligere vært fagrådgiver i Rådet for psykisk helse, i BarnsBeste og har arbeidet mange år klinisk og som fagleder i psykisk helsevern for voksne.

Veronika Kjesbu er leder i Mental Helse Trøndelag og etterlatt. Hun har levd med selvmordstanker i store deler av sitt liv og har to selvmordsforsøk bak seg. Hun mistet sin lillebror (31 år) i selvmord for fem år siden, og har vært åpen om sine erfaringer og formidlet sin historie på fagdager, informasjons møter og i media.

Vidar Torbjørnsen har lang erfaring som veileder på Hjelpetelefonen og sidetmedord.no, og møter daglig mennesker i dyp krise.

Flere saker fra Mental Helse