21. feb 2022 Mental Helse

Mental Helse-konferansen 2022

Post pandemi, den nye normalen – hvordan har pandemien endret oss?
Tidspunkt: 10.mars kl. 09.00-14.00
Sted: Park Inn by Radisson Oslo Airport
Konferansier: Noman Mubashir

Nettside bilde

Samfunnet vårt ser annerledes ut i dag enn det gjorde før 12. mars 2020. Nå, to år etter, hvordan har pandemien endret oss?

For å begrense konsekvensene av pandemien har Norge brukt mye ressurser på å holde samfunnet i gang. Det har vi klart relativt godt sammenlignet med mange andre land. Norge har også kommet godt ut når det gjelder fysisk sykdom og dødelighet.

Men hva nå? Hvordan kommer vi oss videre i perioden etter pandemien? Klarer vi å ivareta de gruppene som har hatt det ekstra vanskelig og som fortsatt har det vanskelig?

Program:

09.00 – 09.20 Velkommen og åpning
Musikk av Marthe Valle, åpning v/Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse

09.20 – 09.35 Hva vi har gjort for å møte de sårbare i pandemien, og samtaler som illustrerer dette v/Kenneth Pedersen og Ida Halvorsen Engelstad, Mental Helse Hjelpetelefonen

09.35 – 09.55 Helsesykepleierenes erfaringer i møte med barn og unge under pandemien v/ Wenche Andresen, fylkesleder for Landsgruppen av helsesykepleiere i Oslo

09.55 – 10.20 Ensomhet, helse og lykke: Et foredrag om hvordan vi trenger hverandre v/ Hilde Østby, skribent og forfatter

10.20 – 10.35 Pause

10.35 – 11.00 Noman Mubashir i samtale med Jill Arild, landsleder i Mental Helse

11.00 – 11.30 Konsekvenser av pandemien for psykisk helse v/Asle Hoffart og Sverre Urnes Johnson, Modum bad

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 12.40 Hilsen fra Masud Gharahkhani (AP) – Stortingspresident

12.40 – 13.00 Hvordan har vi det – egentlig? v/ Hilde Johanne Aafoss, psykolog og historieforteller

13.00 – 13.15 Dialog for læring og utvikling v/Sigrid Skattebo, seniorrådgiver, avd. Psykisk helse og rus, Helsedirektoratet

13.15 – 13.30 To år i koronaens tid v/Ola Gaute Aas Askheim, Norsk koronamonitor, Opinion

13.30 – 13.45 Kriser som forstørrelsesglass, frivilligheten som arena og aktør v/Elisabeth Dahl Hansen, fagdirektør i Norske kvinners sanitetsforening

13.45 – 14.00 Frivillighetens år 2022 – hvordan kan frivilligheten bidra etter en pandemi? v/Kjell Erik Øie, styreleder Frivillighet Norge

Med forbehold om endringer i programmet.

Påmelding:

Påmelding til Mental Helse-konferansen 2022 er nå stengt.

Konferansen vil strømmes via vår Facebook-side, for de som måtte ønske å delta digitalt. Digital deltagelse krever ikke påmelding.

På konferansen møter du:

Noman Mubashir
Noman Mubashir er vår konferansier på konferansen. Han har jobbet som journalist og programleder i NRK siden 1997, gitt ut fire bøker, spilt hovedrollen i Kvinnen fra det indiske hav på Nationaltheatret, og i 2008 fikk han Seerprisen fra Riksmålsforbundet.

Marthe Valle
Marthe Valle er en Bergens-basert artist og låtskriver, opprinnelig fra Harstad, og står for det kulturelle innslaget på konferansen. Med sin unike stemme og jordnære tekster om universelle spørsmål og utfordringer, har hun siden starten i 2004 fått et trofast publikum. Hun har så langt hatt en mangefasettert karriere, med utgivelser på både engelsk og norsk, og som bidragsyter på mange ulike prosjekter og innspillinger. Marthe er også en samfunnsengasjert artist som ofte bruker musikken til å formidle sitt engasjement, både gjennom tekster og samarbeid med organisasjoner som Norsk Folkehjelp, Kirkens Bymisjon og Dråpen i Havet.

Asle Hoffart
Spesialist i klinisk psykologi, godkjent veileder i kognitiv terapi, sertifisert ”schema therapist” fra International Society of Schema Therapy. Seniorforsker ved Forskningsinstituttet, Modum Bad. Professor emeritus ved Institutt for psykologi, Universitetet i Oslo.

Sverre Urnes Johnson
Psykologspesialist og førsteamanuensis i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Urnes Johnson er medlem av forskningsgruppen ved Enhet for klinisk forskning og innovasjon, seniorforsker ved Modum Bad og leder i Norsk Forening for Metakognitiv Terapi.

Hilde Johanne Aafoss
Hilde Johanne Aafoss har de siste 18 årene arbeidet som klinisk psykolog for barn, unge og voksne. I en årrekke har hun tilbudt terapeutisk hjelp og veiledning til mennesker som sliter med ulike livsproblemer. I 16 år har hun også arbeidet som foredragsholder og profesjonell muntlig historieforteller.

Hilde Østby
Hilde Østby er utdannet idéhistoriker, og har bakgrunn som forlagsredaktør, journalist og kritiker. Hun jobber nå med en bok om ensomhet (Kart over ensomheten, utgivelse på Cappelen Damm høsten 2022), og har skrevet fire kritikerroste sakprosabøker og en roman tidligere, om temaer som hukommelse, kreativitet, kjærlighet og kroppsskam. Hilde Østbys bøker er oversatt til 20 språk, deriblant engelsk, tysk, russisk og japansk.

Jill Arild
Landsleder i Mental Helse siden 2018. Tidligere lokallagsleder og fylkesleder i Mental Helse Telemark.

Kjell Erik Ullmann Øie
Ullmann Øie har tidligere vært generalsekretær i Plan Norge og statssekretær i både Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet for Arbeiderpartiet.

Ullmann Øie er utdannet sykepleier og har også vært aktiv i Norsk Sykepleierforbund. Han arbeider i dag som avdelingsdirektør i Kirkens Bymisjon i Oslo, avdeling samfunn og utvikling, og han er nominert til styreledervervet av Kirkens Bymisjon.

Linda Berg-Heggelund
Generalsekretær i Mental Helse siden 2015.

Masud Gharahkhani
Stortingspresident siden november 2021. Representert Arbeiderpartiet på Stortinget siden 2017. Gharahkhani ble valgt inn på Stortinget i 2017 for Buskerud. Han har også vært gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret i Drammen og var medlem av Arbeiderpartiets programkomite forut for stortingsvalget 2013. Han har tidligere jobbet som faglig ungdomssekretær i LO Vestfold og fylkessekretær i Buskerud Arbeiderparti.

Mental Helse Hjelpetelefonen
Kenneth Pedersen jobber som teamleder skrivetjenesten Sidetmedord.no, et nettilbud til alle som foretrekker å skrive om det som er vanskelig i livet. Ida Halvorsen Engelstad jobber som teamleder for kombinerte tjenester.

Ola Gaute Aas Askheim
Ola Gaute Aas Askheim er seniorrådgiver i Opinion, og har i mer enn 30 år undersøkt nordmenns vaner, adferd og holdninger, og bistått offentlige og private oppdragsgivere med utvikling av produkter, tjenester og kommunikasjonsløsninger.

Dagen etter den første nedstengingen startet Opinion prosjektet ‘Norsk koronamonitor’, og har daglig siden da intervjuet til sammen mer enn 150 tusen personer. Hovedtemaene har kretset rundt forhold som ‘tillit’, ‘bekymring’ og ‘adferdsendring’. Innlegget vil peke på noe av det pandemien har lært oss.

Sigrid Skattebo
Sigrid Skattebo er valdris, sosiolog og seniorrådgiver i avdeling psykisk helse og rus i Helsedirektoratet, og har vært del av beredskapsarbeidet i Helsedirektoratet siden mars 2020. Hun har hatt jevn dialog med Statsforvalternes rådgivere innen psykisk helse og rus, fulgt koronadialogen med bruker- og pårørendeorganisasjonene innen psykisk helse, og organisert kartlegging av bruken av tilskuddsmidler på til sammen 165 millioner kroner som ble bevilget til kommunene for smittevern og oppfølgingsarbeid av personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer i forbindelse med pandemien. Utenom pandemien er Skattebo blant annet sekretariatsleder for BrukerRop, og ivrer for søvn og psykisk helse som folkehelsetema.

Wenche Andresen
Wenche Andresen er utdannet sykepleier og har jobbet i mange år på barnemottak på Ullevål sykehus.

Wenche Andresen er helsesykepleier og leder for landsgruppen av helsesykepleiere i Oslo. Hun har jobbet de siste tolv årene som helsesykepleier på ungdomsskole og Helsestasjon for ungdom i bydel Nordre Aker i Oslo.

Elisabeth Dahl Hansen
Elisabeth Dahl Hansen er fagdirektør i Norske Kvinners Sanitetsforening. Tidligere har hun jobbet 14 år i Røde Kors, blant annet som leder innen flyktningefeltet og oppvekst.

Flere saker fra Mental Helse