13. mai 2019 Mental Helse

Mental Helse på høring i Stortinget

Vedrørende den kommende Folkehelsemeldingen deltok Mental Helse på åpen høring i Stortinget 9. mai.

Høring
Bilde: Skjermdump fra stortinget.no.

I Folkehelsemeldingen presenterer regjeringen den samla innsatsen for å fremme bedre folkehelse og god livskvalitet i befolkningen.

Mental Helse sin landsleder Jill Arild og politisk rådgiver Espen Lahnstein representerte Mental Helse på høringen.

Mental Helse sine innspill gikk på at alle områder i kommunene må ha et reelt fokus på folkehelsearbeid.

Tidlig innsats er viktig og skolene må sørge for kompetanse innen psykososialt arbeid. Mental Helse fremmet også Venn1 som et forebyggende tiltak og at det må settes av penger over Statsbudsjettet til å finansiere dette.

I tillegg leverte Mental Helse skriftlig høring der vi påpekte en bevisst nedbygging av spesialisthelsetjenesten fordrer øremerking av midler for forebyggende tiltak i kommunen. Der vi også la inn krav om at ingen skal få avslag i kommunehelsetjenesten før det er foretatt en vurdering av behovet for hjelp.

Vi meddelte også at det må satses på utvikling av bo-områder som fremmer kontakt mellom generasjoner og sosial kontakt mellom beboere.

Se Mental Helse sitt høringsinnspill her!

Flere saker fra Mental Helse