27. okt 2020 Mental Helse

Mental Helse på høring om helse- og omsorgsbudsjettet

Mental Helses landsleder Jill Arild deltok i dag på Helse- og omsorgskomiteens høring om Statsbudsjettet for 2021. Budskapet var klart; økt satsing på psykisk helsevern, bedre samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, og Rask Psykisk Helsehjelp over hele landet.

Jill Arild holdt innlegg for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget om Statsbudsjettet for 2021.
Landsleder Jill Arild holdt innlegg for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget om Statsbudsjettet for 2021.

Her er innlegget Jill Arild holdt på vegne av Mental Helse i sin helhet:

Vi i Mental Helse er glade for at vi endelig har fått en nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord, hvor regjeringen har gått inn for en nullvisjon. Det har vi ventet på i mange år. Men planen må også følges av midler til reell satsing. 20 mill. kr. er en start, men det er langt fra nok for å møte behovet. Et behov som har økt kraftig under de strenge smittevernstiltakene vi har levd med siden mars måned. Psykisk syke har blitt dårligere. Generelt har befolkningens psykiske helse blitt forverret; angst, depresjon, ensomhet og isolasjon. Hjelpetelefonen kan rapportere om et økende antall som sliter med selvmordstanker.

Lavterskeltilbud må ikke vike for en trang kommuneøkonomi. Forebygging er mer enn tiltaksplaner. Det er tilgjengelige tjenester. Tilgjengelig hjelp når du trenger det.
Forebygging kan spare liv. Forebygging kan spare penger.

Hvorfor må man ha henvisning fra fastlege for at man skal få hjelp? Vi trenger flere lavterskeltilbud innenfor psykisk helse. Alle kommuner må få på plass Rask Psykisk Helsehjelp, som kan vise til svært gode resultater. Da slipper vi ventetider og økt press på spesialisthelsetjenesten.

Når kommunene får mer ansvar må det følges av friske midler, satsing på kompetanse og folk. Det nytter f.eks. ikke med lovfesting av psykologtjenester i hver kommune, når midlene skal tas fra den samme potten.

Jill Arild på digital høring på Stortinget.
Høringen foregikk digitalt og Jill Arild holdt et 3 minutter langt innlegg og fikk spørsmål om både Rask Psykisk Helsehjelp og nullvisjon for selvmord.

For at vi skal nå en nullvisjon for selvmord, må ventetiden innenfor psykisk helsevern ned, spesielt for barn og unge som opplever en livskrise.

Mental Helse forventer at nedbyggingen av sengeplasser i psykiatrien reverseres, inntil kommunene har fått bygd opp kapasitet og kompetanse til å ta de oppgavene som følger av nedbyggingen.

Det må bli mer og bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene gjennom hele behandlingsforløpet og ikke minst etter behandling. Hvem følger opp, og hvordan legges det til rette for pasientens liv utenfor sykehuset. Det må også legges bedre til rette for økt samhandling med pårørende.

Sist, men ikke minst; Med de ekstra 5 millionene Mental Helse Hjelpetelefonen fikk i år, har vi hatt en økning i antall besvarte henvendelser på over 32 000 fra 2019 til 2020. Det er mange liv som er reddet for en svært liten sum penger.

Regjeringen sier selv at Hjelpetelefonene er en viktig del av det forebyggende arbeidet mot selvmord, og det antar jeg at medlemmene i Helse og omsorgskomiteen er enig i.

Men for at vi skal kunne ha en døgnåpen chat må budsjettet styrkes. Det er spesielt unge under 26 år som benytter dette tilbudet.

Vi kan spare liv og penger ved å gjøre de riktige tingene. Det har dere muligheten til å gjøre nå.

Les mer om Mental Helses skriftlige innspill til Statsbudsjettet her.

Flere saker fra Mental Helse