17. okt 2022 Mental Helse

Mental Helse på høring om Statsbudsjett 2023

Nestleder Haakon Steen var i dag på høring i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget om Statsbudsjettet 2023.

Dsc05238
Nestleder i Mental Helse, Haakon Steen. (Foto: Adrian Pracon)

Mental Helse takker for muligheten til å kunne komme med innspill til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023.

Vi skulle gjerne gått inn i de kritikkverdige forholdene innen psykisk helse hvor ingen helseforetak innfrir fristen til ventetid.

Vi skulle ha ønsket å ta opp økningen blant barn og unge som sliter psykisk og, at det må satses mer på forebygging av psykiske helseproblemer.

Vi skulle gjerne snakket om hvorfor den årlige kostnaden til psykisk uhelse har mangedoblet seg fra 70 til hele 300 milliarder kr de siste årene.

Men med regjeringens forslag til budsjett er vi nødt til å kjempe for at Mental Helse skal kunne opprettholde sitt livsviktige døgnåpne hjelpetilbud.

Bakgrunnen er at regjeringen ønsker å redusere antall navngitte tilskuddsmottakere i statsbudsjettet, og det berører også oss. Blant annet er Mental Helses Hjelpetelefon tatt ut av budsjettet og overført til en ordning med søkbar tilskuddspott. Uten dialog og uten forvarsel. Hjelpetelefonen skal altså konkurranseutsettes.

Våre svartjenester mottok totalt 350.000 henvendelser i fjor og vi vil få enda flere i år. Det er henvendelser fra personer som står i en vanskelig livssituasjon.

I samarbeid med politiet og AMK har vi bidratt til å forhindre nesten 250 selvmordsforsøk hittil i år. I tillegg til de mange selvmord og psykiske helseproblemer som vi forebygger bare igjennom våre samtaler.

Vi er en livsviktig og akutt førstelinje for befolkningen. Våre over 90 ansatte er godt trente i å håndtere vanskelige situasjoner, og innehar høy kompetanse som er avgjørende for å hjelpe de som står i en krise. Kompetanse som kan gå tapt dersom vi ikke har forutsigbare rammer for drift av tjenestene.

Allikevel skal Mental Helse være den samarbeidsvillige og fleksible aktøren vi alltid har vært. Dette har vi vist blant annet ved Ari Behns bortgang, pandemi og andre hendelser i samfunnet.

Vi er der som støtte, vi er en del av den psykososiale beredskapen og vi er der som kunnskapsgrunnlag. Vi ønsker gode tjenester, derfor hilser vi kvalitetssikring av hjelpetelefoner, velkommen. Men – vi trenger forutsigbarhet.

I vårt skriftlige innspill har vi bedt om å få styrket våre tjenester slik at vi kan nå ut til flere. Både gjennom kunnskapsformidling, selvmordsforebygging og noen å snakke med.

Mental Helse ber innstendig om at komiteen ser hvilke konsekvenser overføring til søknadsbasert tilskuddsordning kan få for våre tjenester og dens brukere.

Innen psykisk helse er det store utfordringer og vi ber dere om å styrke de tiltakene som faktisk fungerer, noe både YAM, Verdensdagen for psykisk helse og Hjelpetelefonen er gode eksempler på.

Gi oss muligheten til å fortsatt avlaste helsetjenestene og la oss fortsatt kunne redde liv, slik Mental Helse allerede har gjort døgnet rundt i 30 år.

Les hele Mental Helses skriftlige innspill til helse- og sosialkomiteen.

Flere saker fra Mental Helse