28. aug 2018 Mental Helse

Mental Helse på Norway Cup

Aktivitetene til MH fokuserte på inkludering, likestilling og å ha det gøy!

Nc size large

TEKST: Veronica Pedersen

Mental Helse deltok på Norway Cup 1.- 3. august.2018, i samarbeid med Frivillighet Norge. Norway Cup hadde et eget område på Ekebergsletta dedikert til aktiviteter som skulle formidle gode og sunne verdier til barn og unge fra 8 til 19 år.

Området skulle synliggjøre FNs bærekraftmål og tematikken for 2018 var inkludering, likestilling og miljø. Totalt var det 13 organisasjoner som deltok på Norway Cup.

Lov å ha det vanskelig

MH valgte «Lov å ha det vanskelig» som sitt overordnede tema. Et tema som treffer hele målgruppen og gjør psykisk helse relaterbart for barn og unge. 

Mental Helse inngikk et samarbeid med Norsk Fotballforbund (NF) som sponset oss med premier til de aktivitetene/konkurransene våre. Vi fikk 50 billetter til landslagskamp på Ullevål stadion og 10 signerte landslagsdrakter. NF er interessert i et videre samarbeid på lignende arrangementer dersom vi ønsker det.

Triksekonkurranse

MH sine aktiviteter fokuserte på inkludering, likestilling og å ha det gøy! Derfor valgte vi triksekonkurranse og fotovegg hvor alle kunne delta, uavhengig av alder og dyktighet. I ideal triksekonkurranse fikk deltakerne ett minutt på seg til å trikse så mange ganger de klarte med ball. Det var tillatt å ta opp ballen om de mistet den for å så fortsette tellingen. Deltakerne registrerte seg selv med navn, telefonnummer og antall triks, og var da med i trekningen av premier. Vi valgte en form hvor vi regnet gjennomsnittet av antall triks som var gjennomført, og de som var nærmest median fikk premie. Dette var for å inkludere alle og ha det gøy. Totalt var det 384 deltakere på konkurransen. 

Fotokonkurranse

Her ble deltakerne avbildet foran MH sin fotovegg med skilt og «snakkebobler» med positive budskap. Skiltene inkluderte: «god som jeg er», «lagspiller», «mentalhelse», «noen ganger er livet offside», «heia», «#lovåhadetvanskelig» og «jeg er på ballen».  Disse bildene ble publisert på Instagram via deltakeren sin profil hvor de var med i trekningen av signerte landslagsdrakter. Dette bidro til å framheve Mental Helse sitt budskap. 

Materiell/Merch

Vi bestilte 300 små fotballer med MH sin logo som ble brukt i tilknytning til triksekonkurransen. Fotballene var kjempepopulære og ble gitt ut som premie for deltakelsen. Allerede første dagen ga vi bort 200 baller. Vi hadde 1.500 pannebånd med MH sin logo. Disse startet en trend på Norway Cup. Pannebåndene ble brukt av samtlige personer på Norway Cup, og de ble observert i sentrum, på fotballkampene og blant deltakerne. Det ble også gitt ut armbånd med MH logo og MH sine verdier. Disse var også populære, men ikke i like stor grad som fotballene og pannebåndene. Videre hadde vi trykket opp små kort med kontaktinformasjon til Hjelpetelefonen, og med oppfordring om å snakke med noen når man har det vanskelig. 

Det ble gitt ut totalt 1.500 pannebånd, 2.700 armbånd, 0.5kg drops, 200 kort og 2.700 armbånd. 

Erfaringer

Mental Helse var totalt tre dager på Norway Cup, og det ble et vellykket arrangement! Seks ansatte fra administrasjon i Oslo og to ansatte fra Hjelpetelefonen bemannet standen fra kl. 10 til kl.18. Av de 13 organisasjonene som var til stede, hadde MH høyest trafikk og delte ut mest materiell og informasjon. Vi fikk mulighet til å møte barn og unge på en ny arena som gjorde både jobben og arrangementet vellykket. Vi delte ut informasjon om Hjelpetelefonen, besvarte spørsmål rundt psykisk helse, og det omfattende arbeidet som MH gjør. 

 

Flere saker fra Mental Helse