13. jan 2021 Mental Helse

Mental Helse senker medlemskontingenten

Mental Helse senker prisen på alle medlemskap for privatpersoner og introduserer et nytt tilbud for ungdom.

Presse linda karljo 3
BEKYMRET: Generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg Heggelund, er bekymret for tiden etter pandemien. - Jeg er bekymret for skadeomfanget pandemiens leve-restriksjoner har påført folks psykiske helse. I 2021 skal Mental Helse fortsatt være en viktig bidragsyter for å sette søkelyset på psykisk helse under og etter en pandemi. Vi håper nedsatt medlemskontingent og nytt ungdomsmedlemskap bidrar til at enda flere melder seg inn i Mental Helse. Flere medlemmer vil styrke organisasjonen ytterligere, sier Linda Berg Heggelund. (FOTO: Magnus Kristiansen)

Landsmøte vedtok nye medlemskapssatser

Prisen for et hovedmedlemskap er redusert med 100 kr og prisen for husstandsmedlemskap er redusert med 50 kr. Prisen for bedriftsstøttemedlemskap forble uendret. Den viktigste endringen var at landsmøtet vedtok å opprette et eget medlemskap for ungdom. Mange av våre lokallag opplever verdifull meningsutveksling og samarbeid med ungdom i lokalmiljøet. Vi håper nytt ungdomsmedlemskap bringer fram flere gode synergier mellom ulike generasjoner i alle våre lokallag.

Livet etter pandemien

Covid-19 pandemien som nå herjer verden, har tvunget folk inn i en hverdag med mangelfull sosial kontakt. Vi er spesielt bekymret for dem som bor alene, og som i stor grad er avhengig av å komme seg ut for å møte andre. Mange har mistet jobben, eller de har blitt permittert. Flere blir møtt med stengte dører der hvor de vanligvis mottar hjelp og støtte når livet er hardt og tankene er mørke.

Mental Helse er bekymret for tiden etter pandemien. Vi er bekymret for skadeomfanget pandemiens leve-restriksjoner har påført folks psykiske helse. I 2021 skal Mental Helse fortsatt være en viktig bidragsyter for å sette søkelyset på psykisk helse under og etter en pandemi.

Det er styrke i antall.

I praksis betyr flere medlemmer at vi styrker organisasjonen. Jo flere vi er, jo flere stemmer har vi. Det betyr også at nye mennesker kan delta på ulike typer sosiale aktiviteter, møter, kurs og konferanser i Mental Helse sin regi. Videre bringer nye medlemmer sin kunnskap og erfaring og sitt engasjement inn i organisasjonen. Vi trenger deg!

Bli med på laget! Meld deg inn i Mental Helse i dag.

Gjennom medlemskap i Mental Helse bidrar du til at brukernes og de pårørendes stemme blir hørt. Gjennom brukerrepresentasjon på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, viser vi hvordan samfunnet kan forebygge og bedre den psykiske helsen i befolkningen.

Dette er de nye medlemskapssatsene

Hovedmedlemsskap (200 kr/år)

Ungdomsmedlemskap* (60 kr/år).

Husstandsmedlemskap** (100 kr/år)

Bedriftsstøttemedlemskap (1500 kr/år).

*For personer til og med 25 år.

**For personer i samme husstand.

Flere saker fra Mental Helse