20. nov 2022 Mental Helse

Mental Helse skal bli et kraftsentrum for psykisk helse

Mental Helses landsmøte 2022 ble nettopp avsluttet på Quality Hotell Gardermoen. Landsmøtet vedtok en ny strategi for de neste ti årene, 2023 – 2033. Hovedmålet er at Mental Helse skal bli et kraftsentrum for psykisk helse.

Landsmøtet 2022 vedtok enstemmig en ny strategi for Mental Helse frem mot 2033.
Landsmøtet 2022, som ble gjennomført 18.-20. november på Quality Hotell Gardermoen, vedtok enstemmig en ny strategi for Mental Helse frem mot 2033.
- Vi opplever økt aktivitet og økt synlighet, vi oppleves relevante og vi blir lyttet til i større grad enn før. Med flere medlemmer og frivillige med på laget får vi større gjennomslag for våre krav, sier nyvalgt landsleder i Mental Helse, Ole Marius Minde Johnsen.

Mental Helse skal bygge en trygg, inkluderende og åpen organisasjonskultur på alle nivåer i organisasjonen. For å nå målene i strategien har vi et mål om at vi skal ha 30.000 medlemmer og frivillige innen 2033.

Vi skal satse på frivilligheten

Mental Helse skal skape nye muligheter gjennom å styrke frivilligheten i organisasjonen. Gjennom økt satsing på frivillige tilpasser Mental Helse seg den utviklingen som vises gjennom både forskning og ulike undersøkelser.

- I en befolkningsundersøkelse som Opinion har gjennomført for Mental Helse, kjenner to av tre til Mental Helse (65 prosent). 33 prosent av de svarer at de kunne tenke seg å gjøre en innsats i Mental Helse. Derfor må vi ha et apparat for å rekruttere, lære opp og ivareta de frivillige, sier Ole Marius Minde Johnsen.

Nyvalgt landsleder Ole Marius Minde Johnsen fra Troms på talerstolen på Mental Helses landsmøte 2022.
Landsmøte 2022: Nyvalgt landsleder Ole Marius Minde Johnsen er klar for å sette den nye strategien ut i livet.

Mental Helse skal være for alle

Et viktig mål for Mental Helse fremover er å være en organisasjon for alle.

- Vi skal være en stemme for alle med psykiske helseutfordringer. Vi skal være en forkjemper for økt åpenhet om psykisk helse for å fjerne stigma rundt psykiske helseutfordringer, forteller Ole Marius Minde Johnsen.

Mental Helse skal skape rom for alle, uansett legning, etnisitet eller kulturell bakgrunn. Mangfold og inkludering skal være en del av organisasjons- og frivilligopplæringen.

Mental Helse skal sette dagsorden

Vi skal som organisasjon sette den politiske og faglige dagsorden innenfor psykisk helse. Mental Helse skal være til stede og være synlige i alle kommuner og fylker i hele Norge.

- Det innebærer blant annet at vi skal etablere sterkere brukermedvirkning på kommunalt nivå. Vi skal utvikle relevante tjenester og prosjekter som bidrar til god psykisk helse for befolkningen.

En ny periode med endring og vekst

- Dette er starten på en ny periode med endring og vekst. Forslaget til strategi gir føringer for hvordan vi skal jobbe fremover, frivilligheten er i endring, og endrede rammebetingelser i statsbudsjettet fører til hardere konkurranse om knappere ressurser. Det er en stor utfordring for oss som organisasjon, sier den nyvalgte landslederen.

- Men den utfordringen tar vi, avslutter en engasjert landsleder, som tar fatt på jobben etter at Jill Arild takket for seg som landsleder på landsmøtet 2022.

Mental Helse vedtok i tillegg et nytt samfunnspolitisk program hvor det blant annet ble tatt inn et helt nytt kapittel om psykisk helse blant minoriteter, urfolk og LHBTQ+.

Mental Helse vedtok to resolusjoner på landsmøtet:

To tanker i hodet – forebygging og behandling for bedre psykisk helse
Ventetider forebygging og behandling – resolusjon fra LM 2022

Store gutter gråter ikke – de tar livet av seg
Resolusjon om menn og selvmord – Mental Helse LM 2022

Flere saker fra Mental Helse