3. des 2020 Mental Helse

Mental Helse skal dele ut tre priser ...

… som utmerkelse for et spesielt engasjement for organisasjonen.

Pokal
Mental Helse deler ut tre priser.

Nå kan du foreslå kandidater til prisene for årets ildsjel, den beste møteplassen og den beste nettsiden. I år kan det være din kandidat som stikker av med en av prisene på kr. 10.000,-.

Dette er kriteriene:

Årets ildsjel

Prisen skal gå til en person som yter en frivillig innsats utover det vanlige for Mental Helse.
Vedkommende skal målbære verdiene til Mental Helse i praksis og være et forbilde for andre.
Vedkommende må kunne defineres innenfor begrepet ildsjel: «en person som er fylt av iver, begeistring og drivkraft».

Årets møteplass

Prisen skal gå til et lokal- eller fylkeslag som driver den beste møteplassen.
Hva som karakteriseres som «den beste» er det opp til forslagsstillerne å begrunne. Det kan for eksempel handle om hvilke typer aktiviteter som foregår, betydningen møteplassen har for enkeltmenneskene som deltar, eller betydningen møteplassen har for lokallaget som driver den.

Årets arrangement (Dette gjelder ikke Verdensdagen-arrangementer)

Arrangementet er inkluderende og åpen for alle
Det har et tema som treffer et bredt publikum
Det motiverer og engasjerer

Generelle kriterier

Alle priser baserer seg kun på Mental Helses aktiviteter, medlemmer og lag. Det kan ikke deles ut priser til eksterne aktører.
Det forutsettes at dersom enkeltpersoner får en pris, så går pengene til vedkommendes lokallag.
Alle priser er på kr. 10.000.-.

I forslagene må det komme frem:

Hvilken pris man foreslår kandidat til.
Hvem/hvilket lag man foreslår som kandidat.
Begrunnelse for forslaget.
Navn og kontaktopplysninger på hvem som er forslagsstiller.
Navn og kontaktopplysninger til dem man foreslår som prisvinner.
Det er sentralstyret i Mental Helse som er juryen for prisene.

Vi ser frem til mange gode forslag som kan løfte frem verdifull innsats for Mental Helse.

Frist for å sende inn forslag er 10. januar 2021, innen kl. 17.00.
Forslag til kandidater sendes på e-post til post@mentalhelse.no, v/Kjersti

Flere saker fra Mental Helse