19. des 2019 Mental Helse

Tusen takk for alle julegavene!

Denne julen har Mental Helse mottatt flere generøse pengegaver fra forkjellige bedrifter.

Securitas2
Mental Helses generalsekretær Linda Berg Heggelund på julebesøk hos Securitas. Administrerende direktør Martin Holmen overrekker en svært generøs gave.

Tusen takk til

- Danske Bank
- Securitas
- Fjordkraft
- Choice
- Apollo Hårsenter
- Stilhuset
- Kunstner Johanna Warberg
- Og til alle som bidrar med innsamlingsaksjoner og donasjoner på Facebook.

Vi vil at pengene blant annet skal komme våre 260 lokallag til gode. Lokal- og fylkeslagene våre utgjør flotte møteplasser for mennesker med psykiske helseutfordringer. De fleste byr på både innendørs- og utendørsaktiviteter, alt fra håndarbeidstreff og snekkerverksted til rusleturer og toppturer. Det å ha et sted hvor man kan møtes og treffe likesinnede er svært verdifullt for mange.

Mange av dere har sikkert hørt om «flaggskipet» vårt: Mental Helse Hjelpetelefonen. Den er en gratis tjeneste og tilgjengelig 24/7. Hjelpetelefonen er i dag mye mer enn en telefontjeneste. Da vi åpnet i 1992 tok vi tak i et behov som ingen møtte på den tiden. Å kunne ringe eller skrive til noen som forstår deg, veileder deg og hjelper deg i livets vanskelige faser er helt avgjørende for dem som tar kontakt med Hjelpetelefonen, ja for noen handler det om liv og død. Hjelpetelefonen er en trygg arena som redder liv. I alt ble det ringt til tjenesten 153 040 ganger i 2018.

Sidetmedord.no er Hjelpetelefonens tilbud til alle som foretrekker å skrive eller chatte med veilederne våre. Sidetmedord ønsker å ha en lavest mulig terskel slik at det å ta opp vanskelige problemstillinger ikke blir altfor krevende. Veilederne har tid til å lytte, reflektere og gi råd. De ønsker å bidra til optimisme og opplevelse av mestring og selvstendighet.

Arbeidslivstelefonen er en tjeneste som bistår dem som har spørsmål i forbindelse med jobb og arbeidsliv, men vi har i alle år hatt et ekstra fokus på de psykososiale problemstillingene i arbeidslivet. Til Arbeidslivstelefonen kan man ringe, skrive eller chatte med veilederne.

Vi jobber også med mange ulike prosjekter som Verdensdagen for psykisk helse, som i år hadde Gi tid! som tema, noe som resulterte i over 2.200 markeringer over hele landet; og det var ny rekord. Vi delte ut Åpenhetsprisen til Thomas Seltzer; en viktig stemme i forbindelse med menn og psykisk helse og det å tørre å snakke om psykiske helseutfordringer.

Mental Helse tilbyr også et undervisningsprogram kalt Venn1. Det er et program for ungdomsskoleelever og videregående elever over hele Norge, hvor de får grunnleggende kunnskap om psykisk helse og ikke minst; verktøy til å takle psykiske helseutfordringer. Vi har unge instruktører som leder diskusjonene rundt temaet psykisk helse, og en av dem formidler egne erfaringer fra en krevende ungdomstid.

YAM –Youth Aware of Mental Health er et program som Mental Helse vil ha inn i alle skolene over hele landet. I januar starter vi opp på Tislegård ungdomsskole i Kongsberg.

En studie av dette programmet, viser at YAM har bidratt til å redusere depressive tanker, selvmordstanker og -handlinger hos unge mennesker med hele 50 prosent. Hovedmålet med YAM er å øke oppmerksomheten rundt psykisk helse blant unge, gi dem språk og handlingsalternativer til å håndtere vanskelige situasjoner, stress og kriser. Det essensielle i YAM er at det er ungdommene selv, og ikke ekspertene, som får et verktøy de kan bruke.

På vegne av alle oss i Mental Helse, tusen takk.

Flere saker fra Mental Helse