17. des 2019 Mental Helse

NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven - Lovendringer må følges opp med ressurser

Mental Helse har jobbet grundig med ny tvangsbegrensningslov og gjennom involvering av hele organisasjonen har vi kommet frem til et høringssvar som gjenspeiler meningene til våre medlemmer.

Tvangsbegrensning nou2019

Lovforslaget var tema på arrangementet vårt under Arendalsuka, og i august 2019 ble det sendt ut en oppsummering av lovforslaget til lagene med en oppfordring om å komme med innspill. Lovutkastet var tema på ledermøtet 20.-22. september 2019, og saken ble endelig behandlet i sentralstyret 21.-22. november.

Vesentlige forutsetninger for Mental Helses standpunkter er opprustning, økte ressurser og nødvendig opplæring. Lovforslaget tydeliggjør og fokuserer etter Mental Helses oppfatning mange viktige tiltak som vil kunne bidra til å redusere bruk av tvang, og øke frivillig behandling, men det forutsetter at det følges opp med ressurser. Dersom det ikke følger nok ressurser med en slik lovendring kan vi risikere at situasjonen blir verre enn den er i dag.

Kommuner, institusjoner og virksomheter må tilføres ressurser for å settes materielt og personalmessig i stand til å oppfylle lovens intensjon om plikt til forebygging og retten til et tilrettelagt tjenestetilbud. Menatl Helse understreker at medisinfire alternativer må utbygges. Det må tilføres ressurser til opplæring av personell for å kunne jobbe med frivillige og tillitsskapende tilbud både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

I tillegg må fylkesmennene og tvangsbegrensningsnemndene tilføres nok ressurser både til å ivareta oppgavene de er satt til å forvalte, og de må gis god og riktig opplæring, både i forbindelse med implementering av lovverket og som kontinuerlig vedlikehold og oppdatering av kunnskap hos nemndene og fylkesmennene.

Les hele høringssvaret her.

Flere saker fra Mental Helse