6. jun 2019 Mental Helse

MH og politisk påvirkning

Mental Helse kjører kurs i politisk påvirkning.

Kurs

I dag er nærmere 50 tillitsvalgte i Mental Helse samlet til politisk seminar. I løpet av to dager skal de drilles i effektiv politisk påvirkning spesielt overfor kommunen og det kommunale systemet. Det innebærer blant annet å sette seg klare mål, spisse budskapet, skaffe seg allianser, med mere.
Jill Arild, landsleder i Mental Helse, ønsket velkommen.
- Jeg opplever at det blir mer og mer viktig at vi er på de arenaene hvor vi har mulighet til å påvirke. Lokallagene har mulighet til å gjøre en innsats i sine kommuner. Når vi skal ut å drive politisk arbeid er det viktig at vi står sammen som organisasjon.

Kristin ruud 1
Kristin Ruud

Generalsekretær i Seniornett Norge, Kristin Ruud, snakket om politisk påvirkning på sosiale medier.
- Du må vite hva du vil ha frem, du må velge kanal, bygge et publikum og dele det du skriver. Det du brenner for etthundre prosent, vil du også få gjennomslag for på sosiale medier. Men, du må være på store plattformer hvor du når mange.
Twitter er den plattformen du oftest får kontakt med politikerne, mener Ruud.
- Men skal du nå lokale politikere kan Facebook være mer nyttig.
Ellers er hun ivrig blogger, noe hun også anbefaler.

Kari
Kari Kjønaas Kjos

De aller fleste lokalpolitikere har en start som meg, innledet Kari Kjønaas Kjos, politiker i FrP og nestleder i Kommunal- og forvaltningskomitéen på Stortinget.
- Inngående kunnskap om psykisk helse er det ikke mange politikere som har. Denne kunnskapen kan dere bidra med, fortell om konsekvensene, som at mange unge faller ut av videregående skole på grunn av disse utfordringene. Derfor må det bli enklere å få rask hjelp.
- Politikere kan også tro at de har gode nok tilbud i kommunen, er dere ikke enige i det, må dere opplyse dem om det, oppfordrer Kjønaas Kjos.
Dere bør utfordre de politiske partiene om hva de vet om mobbing i kommunen.
Jeg tror på lavterskeltilbud og jeg tror på frivilligheten.
- Nå er rus og psyk helse inkludert i Samhandlingsreformen, og kommunene har fått øremerkede midler til rus og psykisk helse, men tall viser at kommunen ikke bruker pengene slik de skal. Utfordre dem på det!
Hun oppfordrer til å bruke de gode eksemplene som finnes rundt om i landet, og fortell politikerne om disse.
- En stor barriere er holdningene våre, og gode holdninger kommer med kunnskap. Det er store forskjeller på hva den enkelte kommune engasjerer seg i. Derfor er det viktig å finne den ene i kommunestyret som er opptatt av det samme som dere. Psykisk helse inneholder svært mange områder. Det betyr at dere har en fantastisk stor jobb å gjøre, og politikerne trenger dere. Og det er lurt å ta tak i de “nye” som ennå ikke har lært seg de politiske krumspringene. Fortell dem hva de kan bidra med, hva som mangler og hva som må gjøres, anbefaler Kjønaas Kjos.

Så var det tid for gruppearbeid. En av oppgavene gikk ut på at deltagerne skulle finne ut hva de ville ta opp dersom de treffer en profilert lokalpolitiker og en stortingspolitiker.
Deretter ga Espen Lahnstein, politisk spesialrådgiver i Mental Helse, råd om effektiv påvirkning: – Sett klare mål, – Spiss budskapet, – Velg rett person/instans til rett tid, – Bygg på fakta, fagkompetanse og erfaringer, – Bruk eksempler, – Finn allianser, – Vurder mediene og – Følg opp!

Dag 2

Knut haugestad 1

Knut Haugestad, rådmann i Eidsvoll kommune, snakket om hvordan det kommunale politiske systemet fungerer.
Eidsvoll kommune er en av Norges 50 største kommuner med 25.000 innbyggere og et budsjett på 1,7 milliarder kroner.

- Det er forskjell på administreringen av kommunene, og bedriftskulturen er forskjellig kommunene imellom. Hvordan man samhandler, hvordan man blir møtt, kulturen og synet på ledelsestenkning er ulikt. Den som skal drive lobbyvirksomhet møter derfor ulike utfordringer, konstaterer Haugestad.
- Det er viktig med større fagmiljøer for å kunne yte gode tjenester og ha et stabilt miljø. Samtidig er det ikke gitt at alt er bedre med en større administrasjon. På mindre steder kan det være enklere å komme i kontakt med ordfører, rådmann etc.
Det er kommunestyret som fatter de store og prinsipielle avgjørelsene, og administrasjonen som utfører disse.
- I Eidsvoll kommune fattes det hvert år over 3000 enkeltvedtak av skolekontor, NAV-kontor osv. At en sak er utredet på forhånd gjør at politikerne sitter inne med en viss mengde kunnskap. Samtidig er ikke dette svære avhandlinger, det kan for eksempel være detaljer som ikke er tydelige nok, slik at politikerne trenger påfyll av særskilt kunnskap, eller at samfunnsutviklingen skjer veldig raskt , slik at de trenger spesialkunnskap. Skal en folkevalgt forstå en sak godt nok, kan det være greit å få kunnskap fra flere hold. Så det å drive påvirkningsarbeid overfor politikere er høyst legitimt. Det å ta kontakt med både politikere og administrasjon er også legitimt, men her er det en forskjell: Politikere kan overtales og presses, en administrasjon lar seg ikke presse, men kan overtales. Administrasjonen tar utgangspunkt i lovparagrafer og bestemmelser, mens det er enklere for politikerne, de behøver ikke i samme grad å begrunne sitt syn.
- Den beste muligheten til å påvirke er å bli politiker sjøl, melde seg inn i et parti og bli en del av det politiske systemet, oppfordrer Haugestad.

Mona fagerås 1
Mona Fagerås

Mona Fagerås, stortingsrepresentant for SV og medlem av utdannings- og forskningskomitéen, skulle snakke om “Hvordan påvirke meg som politiker?”
- Jeg sitter alene som SV´er i utdannings- og forskningskomitéen og må sette meg inn i alle sakene så godt det lar seg gjøre.
- Politikere flest er veldig hyggelige folk, de er interessert i å få innspill, for da blir de klokere og kan gjøre en bedre jobb. Dere må aldri være redd for å ta kontakt med en politiker, selv om du synes det kan virke litt skremmende. Skal store organisasjoner som LO og NHO påvirke, leier de inn selskap med profesjonelle lobbyister som koster tusenvis av kroner, men det har nok ikke org som MH råd til.
- Men vi i SV har laget en “lobby-kokebok” som dere skal få. I den får dere tips om hvordan dere kan bli gode lobbyister.
Foran kommune- og fylkestingsvalg er politikerne ute i gatene, ta kontakt med dem. Det er også mulig å ringe dem eller legge igjen en melding, men det enkleste er å kontakte dem når de er ute på stands. De vil jo gjerne bli valgt inn i kommune- og fylkestinget, så da er de i en egen modus; har lyst til å gjøre en god jobb.
Ønsker MH nasjonalt å ta opp en sak, har dere mulighet til å påvirke gjennom å besvare høringer; komme med skriftlige innspill.
Eller dere kan sende en representant til alle partigruppene og komme med innspill om hva dere ønsker vi skal fokusere på.
Det å ta direkte kontakt med departementene er og en måte å få saker igjennom på. Men å komme seg inn på et statsbudsjett er en langsommelig prosess. Det jobbes nå med budsjettet som skal opp i 2021. Men en måte å komme seg inn på er å snakke med opposisjonspartiene.
- Du får gjerne en halvtime når du skal snakke med en politiker, og det å ha med seg et notat hvor saken er fremstilt er bra, og gjerne med en kostnadsoversikt.
En annen måte å få oppmerksomhet om en sak på er å bruke de lokale mediene. Da får både allmenheten og politikeren informasjon om hva dere er opptatt av. Sende dem gjerne saken på e-post, hører dere ikke noe, så ta kontakt. Bruk også de sosiale mediene; ikke vær beskjedne, fortell om hva dere er opptatt av og brenner for.
Fagerås sine tips til lobbyister:
En lobbyist må ikke sutre og klage, du må ha tydelige løsninger, slik at vi skjønner hva som er budskapet deres, dere må kjenne til partiets historikk, være godt forberedt, dere må tenke over hva slags motargumenter dere kan få, snakk med rett person til rett tid.

Flere saker fra Mental Helse