28. nov 2018 Mental Helse

Nå lyses det ut penger til enda flere psykologstillinger

Det er gitt tilskudd til 550 nye psykologer i kommunene.

Psykolog2 size large

Nå utlyses ytterligere 205 millioner kroner.

-Vi må bli bedre til å forebygge og behandle psykiske problemer der folk lever. Da trenger vi enda flere psykologer i kommunene, sier helseminister Bent Høie.

Nye tall fra Helsedirektoratet viser at mange kommuner har opprettet psykologstillinger ved hjelp av det statlige rekrutteringstilskuddet. Fra og med 2013 er det gitt tilskudd til totalt 550 psykologstillinger i 311 kommuner og bydeler. Veksten i psykologstillinger gjennom tilskuddsordningen har vært klart størst under den sittende regjeringen.

I flere fylker mottar nå samtlige kommuner tilskudd til rekruttering av psykologer. Blant disse er Oppland, Oslo, Akershus og Vestfold. I budsjettet for neste år har regjeringen satt av 205 millioner kroner til rekruttering av psykologer i kommunene, en økning på 50 millioner kroner fra året før. Økningen i bevilgningen tilsvarer om lag 120 nye psykologårsverk. Nå lyser Helsedirektoratet ut midlene.-

Fra 1. januar 2020 krever loven at alle landets kommuner skal ha psykologkompetanse. Styrkingen i årets budsjett legger til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd innen lovkravet trer i kraft.

-Det er derfor viktig at kommuner som ikke har psykolog nå benytter sjansen til å søke tilskudd, sier helseministeren.

2019 er siste året kommunene kan søke om rekrutteringstilskudd til psykologer. Kommunene kan motta 410 000 kroner i tilskudd til en 100 prosent psykologstilling. Når lovkravet om psykologkompetanse trer i kraft fra 2020 må kommunene fullfinansiere psykologstillingene selv. Midlene til rekrutteringstilskuddet innlemmes da i kommunerammen. 

Mer informasjon om rekrutteringstilskuddet til psykologer i kommunene finner du hos Helsedirektoratet 

Flere saker fra Mental Helse