31. mar 2020 Mental Helse

Nettkjøkkenprat i Koronaens tid

Kjøkkenpraten i Kristiansand går nå digitalt.

Kjøkkenprat

- Da vi så at det ikke var tilforlatelig å treffes fysisk, tok vi i bruk Zoom Møte på nett, forteller Kurt Vissing Laursen, styreleder MH Kristiansand og omegn.
Han ønsket å gi medlemmene et godt tilbud i disse Korona-tider.
- Zoom Møte på nett åpner for treff under trygge omstendigheter, konstaterer han.
Via MH Kristiansand og omegn sine sider på Facebook ble medlemmene informert om tiltaket:
«I disse tider er det ikke trygt å holde en tradisjonell Kjøkkenprat, men vi har utviklet et alternativ.
Kurt hadde laget et instruksjonshefte om hvordan Zoom Møte fungerer og sendt dette ut til medlemmene via mail.
Tirsdag 24.mars gikk det første møtet av stabelen.
- Vi var fem stykker som møttes til en nettprat. I utgangspunktet hadde vi satt opp en tidsramme på to timer, men jeg tror én time vil være passe, sier Kurt.

Kjøkkenprat-kurs

Lokallaget har holdt kurs i Kjøkkenprat-ledelse, og en leder og en medleder bytter på det å veilede underveis i praten.
- På det første møtet vårt snakket vi om hvordan vi skal greie «å holde hodet over vann» når vi på sett og vis har mistet friheten vår i disse tider. Vi snakket også om hva vi har gjort tidligere når vi har opplevd trasige ting, og at vi må forsøke å vektlegge de positive tankene når en kjenner at negativiteten siger innpå.
Kurt forteller at deltakerne hadde mye på hjertet og viste stort engasjement.
Han har fått flere tilbakemeldinger om at dette var noe deltakerne ønsket å fortsette med.
- Det fine med nettmøter er at nå kan også de som bor langt unna lettere delta. Så nettkjøkkenpraten vil vi fortsette med så lenge det er behov for den, lover Kurt Vissing Laursen.

FAKTA:

Kjøkkenpraten skal kunne oppleves som et fristed og en givende møteplass i en ellers utfordrende hverdag. Det er et lavterskel dele- og lyttetilbud om livet slik det er eller har vært. Personen er viktig, ikke sykdommen. Du inngår i et støttende miljø som kan gi håp og mening.

Kjøkkenpraten – en recoveryorientert møteplass – Veileder for oppstart og drift

Flere saker fra Mental Helse