10. sep 2020 Mental Helse

Ny handlingsplan for selvmordsforebygging. Mental Helse har høye forventninger.

Regjeringen legger i dag frem en ny handlingsplan for selvmordsforebygging. Mental Helse har deltatt i arbeidet, både gjennom skriftlige innspill og i temamøter.

Rgb liten linda b heggelund stortinget
- Mental Helse er glade for at vi sammen med regjeringen kan jobbe for en nullvisjon for selvmord. Men vi forventer at en nullvisjon ikke innebærer økt bruk av tvang, sier generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg Heggelund. (Foto: Magnus Kristiansen).

Generalsekretær i Mental Helse Linda Berg-Heggelund skal delta på regjeringens webinar hvor planen lanseres. Du kan følge webinaret her.
- Nå kommer endelig planen vi har etterlyst i tre år, sier generalsekretær Linda Berg-Heggelund.

Regjeringen har allerede signalisert at de ønsker en nullvisjon for selvmord.

- Mental Helse er glade for at vi sammen med regjeringen kan jobbe for dette. Men vi forventer at en nullvisjon ikke innebærer økt bruk av tvang. Økt bruk av tvang er ikke selvmordsforebyggende. Nullvisjonen må være en verdi som sørger for bedre behandling og samhandling i den psykiske helsetjenesten, understreker Heggelund.

Starte tidlig

Godt selvmordsforebyggende arbeid starter tidlig. Vi forventer at handlingsplanen inneholder konkrete tiltak for barn og ungdom i skolen. Vi finner for eksempel skremmende tall fra Hjelpetelefonen/Sidetmedord.no når vi sammenlikner 2019 og 2020.
Heggelund kan fortelle at i 2020 har sidetmedord.no hatt 1182 flere dialoger i chatten med «selvmord» som tema enn i 2019.

- 80% av innskriverne på chatten vår er under 26 år så dette gir virkelig grunn til bekymring, sier Heggelund.

Derfor er Mental Helse opptatt av selvmordsforebygging i skolen. Vi må starte tidlig.

Ungdom trenger redskaper og verktøy for å håndtere stress, kriser og vanskelige livsutfordringer. Mental Helse har jobbet med Youth Aware of Mental Health i mange år og vi har forsøkt å få dette tiltaket inn på statsbudsjettet uten å lykkes.

YAM er evaluert innenfor forskningsprosjektet Saving and Empowering Young Lives in Europe (SEYLE) hvor 11 000 ungdommer i 10 EU-land deltok. YAM førte til en effektiv reduksjon av nye selvmordsforsøk og alvorlige selvmordstanker med nærmere 50%. Antallet nye tilfeller av depresjon ble redusert med nærmere 30% hos ungdommene som deltok.

- Bedre selvmordsforebygging enn YAM finnes ikke. Derfor må YAM tilbys alle videregående skoler i hele landet, avslutter Heggelund.

Satsing på psykisk helsevern

Mental helse forventer at det satses på flere sengeplasser i psykiatrien. Nedbyggingen må reverseres. Ventetiden må ned, spesielt for barn og unge som opplever en livskrise.

Vi er også opptatt av at det må være mer samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene gjennom hele behandlingsforløpet og ikke minst etter behandling. Hvem følger opp, og hvordan legges det til rette for pasientens liv utenfor sykehuset. Det må være hyppig oppfølging og støtte. Det må også legges bedre til rette for økt samhandling med pårørende.

Sist, men ikke minst; hvorfor må man ha henvisning fra fastlege for at man skal få hjelp? Vi trenger flere lavterskel tilbud innenfor psykisk helse som f.eks. Ung Arena. og alle kommuner må få på plass Rask Psykisk Helsehjelp.

Vi har ingen flere å miste.

Flere saker fra Mental Helse