1. okt 2021 Mental Helse

Ny koordinator for skoleprogrammet Venn1

Marthe Gjerde Larsen er ansatt som prosjektkoordinator for Venn1. Hun startet 6. september.

Marthe gjerde larsen

Marthe har en mastergrad i helsepsykologi fra Universitetet i Oslo, med fordypning i helsefremmende og forebyggende arbeid. Gjennom mastergraden har hun forsket på psykisk helse 5 år etter en fedmeoperasjon, samt jobbet med en forebyggende intervensjon for å øke kunnskap om spiseforstyrrelser. Hun har flere års arbeidserfaring fra helsesektoren som miljøterapeut. Her ble det klart for henne at hun ønsket å fortsette og jobbe med mennesker og helse.

Psykisk helse har alltid engasjert Marthe. Hun er spesielt opptatt av å forebygge god psykisk helse blant unge, særlig i den sårbare ungdomstiden. Hun ønsker å skape mer åpenhet og dialog rundt psykisk helse, samt å bryte ned tilknyttede tabuer. Hun gleder seg til å samarbeide med frivillige Venn1-instruktører og kolleger i Mental Helse for å gjøre nettopp dette i skolen. Marthe ser frem til å jobbe for Mental Helse og bli kjent med organisasjonen og det svært viktige arbeidet som blir gjort.

Marthe er allerede godt i gang med skolebesøk rundt omkring, så det er bare å ta kontakt hvis din skole ønsker Venn1!

Send en e-post til marthe.gjerde.larsen@mentalhelse.no.

Vi ønsker Marthe velkommen og håper at hun finner seg godt til rette her i Mental Helse!

Flere saker fra Mental Helse