19. jun 2019 Mental Helse

Ny varslingsrett om dødsfall og svært alvorlige skade

Informasjon om ny varslingsrett om dødsfall og svært alvorlige skade på pasient/bruker i helse- og omsorgstjenestene

Colourbox26709024 (1)
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Fra 1. juli 2019 får pasienter, brukere og nærmeste pårørende en rett til å varsle Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene der utfallet av hendelsen er dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker.

Det er hendelser etter 1. juli 2019 som kan varsles.

Teksten i den nye § 7-6 i pasient- og brukerrettighetsloven er:

«Pasient, bruker eller nærmeste pårørende kan varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av ytelse av helse- og omsorgstjenester eller ved at en pasient eller bruker skader en annen. Adgangen til å varsle gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.»

På Statens Helsetilsyn sin hjemmeside www.helsetilsynet.no finnes det informasjon om varselordningen og hvordan det skal varsles fra 24. juni 2019.

Utfyllende informasjon i skrivet under.

Flere saker fra Mental Helse