24. nov 2021 Mental Helse

Nytt hefte om brukermedvirkning

Heftet handler om brukermedvirkning på individnivå.

Brukermedvirkning
NYTT HEFTE: Brukermedvirkning på individplan.

I serien av hefter om brukerrettigheter, er nå det syvende heftet klart.
-For brukere og pårørende er det helt avgjørende at de kjenner rettighetene sine, ellers kan de ikke kreve å få det de har krav på, sier Arnhild Lauveng som har laget tekst og illustrasjoner til det nye heftet. Lauveng er seniorrådgiver og forsker ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Les mer her

Flere saker fra Mental Helse