12. apr 2011 Mental Helse

Nytt informasjonsteam i Mental Helse!

I begynnelsen av mars ble det dannet et nytt informasjonsteam i Mental Helse. Målet for det nye informasjonsteamet er å fortsette det gode arbeidet med å sette Mental Helse sine politiske saker på dagsorden og påse at medlemmenes erfaringer blir formidlet til flest mulig.

Infoteam nett size large

Det nye informasjonstemaet består av pressekontakt og informasjonsrådgiver, Birgitte Finne Høifødt, informasjonsrådgiver, Hanne Cathrine Gullerud og Tonje Løwer Gurholt som politisk rådgiver.

Erfaring med Mental Helse

Alle tre har allerede fartstid i organisasjonen. Birgitte Finne Høifødt er den som har jobbet lengst i Mental Helse. Hun startet som journalist, og ble siden redaktør, for medlemsbladet Sinn & Samfunn i 2002. Nå er Birgitte tilbake i redaktørstolen etter å ha vært informasjonsleder i organisasjonen i flere år. Tonje Løwer Gurholt har vært politisk rådgiver siden 2009 og Hanne Cathrine Gullerud har vært tilknyttet Verdensdagen for psykisk helse siden høsten 2008. 

– Dette har vært en omorganisering av interne ressurser som kjenner organisasjonens verdigrunnlag og politikk. Vi har tro på at dette skal gjøre Mental Helse enda mer synlig som bidragsyter i samfunnsdebatten. Det er grunnlegende for organisasjonen at vi jobber for å spre kunnskap om brukernes og de pårørendes erfaring om psykisk helse til offentlig myndigheter, fagmiljøer og enkeltpersoner, sier landsleder Anne Grethe Klunderud.

Spennende oppgaver å ta fatt på

Det er mange spennende informasjonsoppgaver det nye teamet har tatt fatt på. En utrolig viktig satsing for Mental Helse dette året er det kommende kommune- og fylkestingvalget. Mental Helse ønsker å utfordre partiene og politikerne på saker Mental Helse mener er viktige. Det har allerede blitt sendt ut en spørreundersøkelse til lokal- og fylkeslag. På grunnlag av dette skal det utformes valgkampmateriell som sendes ut til hele organisasjonen i forkant av valget.

En annen stor og spennende oppgave er arbeidet med å få nye nettsider. Det ble vedtatt i fjor at tiden har kommet for å gjøre et re-design av nettsidene til Mental Helse. Det har pågått mye arbeid i organisasjonen for å avdekke behov, ønsker og rammer for de nye sidene. Denne våren vil informasjonsteamet ta fatt i ferdigstilling av de nye nettsidene i forhold til design, innhold og ikke minst opplæring av lokallagenes og fylkeslagenes webredaktører. Dette vil det komme stadig nytt fra informasjonsteamet om i tiden fremover!

Flere saker fra Mental Helse