22. nov 2017 Mental Helse

Nytt ombud skal styrke personvernet i NAV

NAV har tatt affære etter avsløringer av at nysgjerrige ansatte har snoket i sensitive personopplysninger.

Anders 2 size large

Rutiner og reaksjoner på misbruk er skjerpet. Anders Holt (51) er tilsatt som NAVs første personvernombud. Han begynte i den nyopprettede stillingen 4. september. Holt kommer fra stillingen som personvernombud i Telenor, en jobb han har hatt de siste seks årene. Telenor har hatt personvernombud i elleve år og bygget opp en organisering rundt personvernet både på tvers og i linjene. Dermed er det en mann med lang erfaring som går løs på oppgavene i NAV.    

- Sammen med resten av organisasjonen skal jeg fortsette arbeidet med å bygge opp håndteringen av personvernet og være personvernombud for både organisasjonen og brukerne. Personvern dreier seg ikke bare om jus, rutiner og sikkerhet, men også om verdier og moral. Det er mange ting vi kan gjøre sett fra jusens ståsted, men som vi kanskje ikke skal gjøre av hensyn til verdier og individet selv, påpeker NAVs personvernombud Anders Holt.

Fakta

  • I april 2016 bestilte arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng en ekstern gjennomgang av tilganger til personopplysninger i NAV.       
  • Rapporten ble utarbeidet av revisjonsfirmaet BDO og advokatfirmaet Wiersholm. Den viste at vi ikke har hatt tilstrekkelig oversikt over saker som gjelder oppslag uten tjenstlig behov og at vi mangler et enhetlig reaksjonsmønster overfor ansatte som foretar slike oppslag.      
  • På bakgrunn av denne rapporten har NAV opprettet stillingen som personvernombud.

Flere saker fra Mental Helse